Predkladanie návrhov na ocenenia mesta

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Predkladanie návrhov na ocenenia mesta

Vážení spoluobčania,

 

v mene Samosprávy mesta Dunajská Streda Vás oslovujem s ponukou spolupráce pri predkladaní návrhov na ocenenia nášho mesta:

 

  • Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda možno udeliť významným osobnostiam, žijúcim mimo Dunajskej Stredy, ktoré sa dlhodobo a mimoriadne, obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena doma i vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi;

 

  • Cenu mesta Dunajská Streda PRO URBE možno udeliť osobám alebo kolektívom, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju mesta Dunajská Streda, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry, športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spoločenského života;

 

  • Cenu mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS možno udeliť osobám do 26 rokov veku za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce študijné výsledky, tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy a spoločenského života;

 

  • Cenu primátora mesta Dunajská Streda možno udeliť osobám alebo kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, výchovnej činnosti, za účasť pri záchrane ľudského života, majetku mesta a občanov, ďalej za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a reprezentáciu doma i v zahraničí, darcom krvi – držiteľom Zlatej Jánskeho plakety. 

 

  • Pamätný list primátora mesta Dunajská Streda udeľuje primátor mesta osobám alebo kolektívom, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu a/alebo mesta, a pri významnom pracovnom či životnom jubileu alebo inom jubileu za dlhoročné pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej verejnoprospešnej alebo neziskovej organizácii.  

 

Návrhy môžu predkladať poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda a právnické osoby a jednotlivci prostredníctvom poslancov Mestského zastupiteľstva do 31. januára 2020.

O udelení mestských ocenení rozhodnú poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.

 

                                                                  

                                                                                                            JUDr. Zoltán Hájos

                                                                                                                 primátor mesta      

 

 

V Dunajskej Strede dňa 10.12.2019

 

 

Lehota pre predkladanie návrhov je do 31. januára 2020.

 

Uzavretú obálku označte, prosím, nápisom

 

„Verejné ocenenie mesta Dunajská Streda - 2020 návrh“.

 

Vyplnené a podpísané návrhy na ocenenie (viď prílohu) pošlite na adresu:

           

Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry

Mestský úrad

Hlavná 50/16

929 01 Dunajská Streda,

 

alebo odovzdajte osobne v podateľni Mestského úradu Dunajská Streda.

PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon priloha.pdf227.87 KBPrevziať
Súbor priloha.docx21.25 KBPrevziať