Predloženie vyúčtovania za rok 2018

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Predloženie vyúčtovania za rok 2018

Dovoľujeme si upriamiť pozornosť úspešných žiadateľov o dotáciu v zmysle Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci projektu s názvom: „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2018“ na odovzdanie povinných vyúčtovacích dokladov na predpísanom formulári, v podateľni na Mestskom úrade v lehote  do 15.01.2019.

PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon vyuctovanie_poskytnutej_dotacie_.pdf107.83 KBPrevziať