Prerušenie distribúcie elektriny 26.06.2024 Istvána Gyurcsóa, Športová

Úradná tabuľa

Vážení občania!

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 26.06.2024 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:30:00 hod. do 15:00:00 hod.:

Istvána Gyurcsóa č. 6119

Športová č. 32/X, 48

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky ni je možné oznámený termín meniť.

Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujem za spoluprácu!

Prerušenie distribúcie elektriny 26.06.2024 Istvána Gyurcsóa, Športová

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Prerušenie distribúcie elektriny 26.06.2024 István Gyurcsóa, Športová.pdf Veľkosť:

193.25 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť