Prezencia poslancov do 2014

Finančná komisia

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Prezencia finančnej komisie Veľkosť:

29.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia pre nezlučiteľnosť funkciíí a mandátna

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Účasť poslancov na zasadnutiach komisie pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátovej v roku 2014 Veľkosť:

29.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Prezencia mandátnej komisie Veľkosť:

29.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia pre výstavbu, dopravu a využitie štrukturálnych fondov a investičnú činnosť MsZ Dunajská Streda

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Prezencia komisie pre výstavbu, dopravu a využitie štrukturálnych fondov a investičnú činnosť MsZ Dunajská Streda Veľkosť:

24 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia pre školstvo a mládež

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Prezencia komisie pre školstvo a mládež Veľkosť:

28 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu oblasť

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Dochádzka komisie pre zdravotníctvo a sociálnu oblasť Veľkosť:

12.17 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia pre kultúru a šport

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Dochádzka komisie pre kultúru a šport Veľkosť:

29 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť