Prezencia poslancov od 2015

Komisia MsZ pre nezlučiteľnosť funkcii a mandátová

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: komisia_msz_pre_nezlucitelnost_funkcii_a_mandatova.xls Veľkosť:

45 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: komisia_msz_pre_financie_rozpocet_spravu_a_hospodarenie_s_majetkom_mesta_a_podnikatelsku_cinnost_0.xls Veľkosť:

45 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre rozvoj mesta a dopravu

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: komisia_msz_pre_rozvoj_mesta_a_dopravy_mestskeho_zastupitelstva_v_dunajskej_strede.xls Veľkosť:

48 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre investície, europske fondy a cestovný ruh

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: komisia_msz_pre_investicie_europske_fondy_a_cestovny_ruch_0.xls Veľkosť:

46.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre životné prostredie a verejný poriadok

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: komisia_msz_pre_zivotne_prostredie_a_verejny_poriadok_.xls Veľkosť:

46.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre školstvo a mládež

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: komisia_msz_pre_skolstvo_a_mladez.xls Veľkosť:

44.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: komisia_msz_pre_kulturu_a_medzinarodne_vztahy.xls Veľkosť:

47 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre šport a telesnú výchovu

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: komisia_msz_pre_sport_a_telesnu_vychovu_0.xls Veľkosť:

47.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: komisia_msz_pre_zdravotnictvo_a_socialnu_starostlivost.xls Veľkosť:

47 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre veci používania madarského jazyka ako jazyka národnostnej menšiny

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: komisia_msz_pre_veci_pouzivania_madarskeho_jazyka_ako_jazyka_narodnostnej_mensiny_0.xls Veľkosť:

45.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť