Pri príležitosti Dňa zdravotných sestier

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Pri príležitosti Dňa zdravotných sestier

Florence Nightingalová. Dnes je tomu presne 200 rokov, čo v malebnej talianskej Florencii – po ktorej dostala aj meno - uzrela svetlo sveta táto výnimočná žena. Podľa predstáv jej bohatých rodičov by ich dcéru čakala rovnako honosná budúcnosť – ona sa však viac ako o luxus a potenciálnych  ženíchov zaujímala o sociálne problémy. Navštevovala chorých ľudí vo svojom okolí, vypomáhala v nemocniciach, dokonca tajne absolvovala kurz pre zdravotné sestry.

So živým záujmom sledovala dianie v Krymskej vojne, do Times-u prispievala rozhorčenými článkami o okolnostiach, v ktorých sa starajú o zranených anglických vojakov, pričom sa neochvejne dožadovala reformy nemocničnej situácie. 34-ročná dedička z bohatej rodiny bola britským ministrom vojny vyslaná do kráľovskej vojenskej nemocnice v Scutari, kam pricestovala spolu s ďalšími 38 dobrovoľníčkami, ktoré sama vyškolila. Vďaka vytrvalej viere, prísnemu prístupu sprevádzanom neotrasiteľnou láskou k blížnemu a neúnavnej práci je Florence Nightingalová dodnes považovaná za vzor ošetrovateľstva na celom svete. Narodeniny tejto nevšednej ženy nazývanej „dáma s lampou“ si pripomíname v rámci Medzinárodného dňa sestier – 12. mája.

Koľko je však ďalších mien, ktoré zostávajú nespomenuté, koľko vytrvalých, obetavých, svojej práci oddaných žien aj mužov, ktorí sa každý jeden deň snažia o to, aby pomohli, liečili, zmiernili bolesť druhých. V súčasnosti sa mnohí z nás naučili vážiť si zdravotné sestry a ošetrovateľov za ich oddanú prácu – snáď viac ako kedykoľvek predtým. V tieni vírusu si zrazu uvedomujeme, aké nebezpečenstvá prináša ich práca, koľko duševnej aj fyzickej námahy ich musí stáť. Zaslúžia si všetku našu úctu a uznanie. Denno-denne dokazujú, že práca je pre nich poslaním.

Na záver mi dovoľte spomenúť ešte aspoň jedno meno. Nemusíme chodiť ďaleko – veľké osobnosti ošetrovateľstva máme aj vo svojich dejinách. Počas revolučných rokov 1848/1849 sa sestra duchovného vodcu maďarskej revolúcie Lajosa Kossutha, Zsuzsa Kossuth, vyznamenala ako vrchná sestra všetkých poľných nemocníc.

Vážené a milé zdravotné sestry, ctení ošetrovatelia, dovoľte mi, aby som sa v mene nás všetkých poďakoval za často nadľudskú prácu, ktorú pre nás robíte. Prajem Vám pevné zdravie, vytrvalosť, veľa sily a želám Vám, aby Vás nikdy neopustila viera a láska k človeku. Vaše povolanie slúži celému ľudstvu.

Ďakujem Vám s hlbokou úctou.

                                                                                          JuDr. Zoltán Hájos primátor