Pribudne nový mestský háj na priestoroch gokartovej dráhy

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Pribudne nový mestský háj na priestoroch gokartovej dráhy

Mestská samospráva Dunajskej Stredy nedávno odsúhlasila návrh, aby bol v lokalite, kde je už takmer 50 rokov v prevádzke gokartová dráhazriadený mestský háj. Iniciovali to poslanci László A. Szabó, György Bugár, Szabolcs Hodosy a Krisztián Nagy. V prijatom uznesení mestské zastupiteľstvo deklaruje, že v tejto lokalite môže byť zriadený výlučne mestský park.

Nová zelená oáza bude oddychovou zónou

Časť tejto lokality je v súčasnosti v správe Slovenského pozemkového fondu, preto mestská samospráva požiadala o bezplatný prevod týchto parciel do vlastníctva mesta. Spolu s týmito plochami by mesto malo k dispozícii až 7 hektárový rozsiahly pozemok, na ktorom plánujú zriadiť spomínaný mestský háj. Túto lokalitu chcú využiť v súlade s prísnymi ekologickými požiadavkami 21. storočia. Mestská samospráva týmto krokom chce rozšíriť zelené plochy na okraji mesta. Majú na zreteli súčasne dva ciele: jednak poskytnúť možnosť oddychu v prírode, a zároveň aj zmierniť nepriaznivé dôsledky zmeny ovzdušia.

Vedenie mesta pripravuje vypísanie medzinárodného tendra na realizáciu uvedeného veľkolepého projektu, aby sa do jeho prípravy zapojili naozaj najlepší odborníci. Pri príprave urbanistickej štúdie budú klásť veľký dôraz na úpravu terénu, na ekologickú stabilitu a na zabezpečenie požadovaných funkcií mestského hája. (pve)