Prínosom prác na mestskom úrade budú energetické úspory

Mestské správy

Dňa 14. apríla sa začali práce na Mestskom úrade v Dunajskej Strede výmenou okien a zateplením budovy. Práce, ktorých vítaným dôsledkom bude energeticky úspornejšia prevádzka mestského úradu, sú financované z dotácie poskytnutej od Enviromentálneho fondu Slovenskej republiky.

Mesto dlhodobo plánovalo energeticky zefektívniť budovu, v ktorej sídli mestský úrad, a preto od roku 2015 každoročne podávalo žiadosti na financovanie prác do Enviromentálneho fondu. V roku 2022 bolo vytrvalé úsilie korunované úspechom, Enviromentálny fond Slovenskej republiky kladne vyhodnotil žiadosť úradu: investíciu vo výške viac ako 460-tisíc eur podporil sumou 400-tisíc eur. Ďalšie finančné prostriedky potrebné na investíciu mestský úrad dofinancuje z vlastných zdrojov.

Počas prác, ktoré sa začali v polovici apríla, stavebná firma vymení okná a dvere, ktoré doteraz spôsobovali tepelné straty, a vonkajšie steny objektu zateplí tepelnoizolačnými doskami sklenej minerálnej izolácie. V dôsledku modernizácie sa energetická náročnosť budovy zníži približne na polovicu, čo do budúcna znamená výrazné úspory – najmä vzhľadom na súčasné ceny energií.

Kancelária prvého kontaktu bude fungovať aj naďalej ako obvykle, no v určitých fázach prác dôjde k čiastočnej úprave otváracích hodín. O tom bude mestský úrad verejnosť informovať na svojej webovej stránke a na portáli dunaszerdahelyi.sk - dunajskostredsky.sk.

 

(foto: Vince Rózsár)