Príspevok v materskej škole

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Príspevok v materskej škole

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole bol upravený nasledovne:

za mesiac marec 2020 sa platí len pomerná časť príspevku do 12.3.2020 vrátane, to znamená

8,10 €- namiesto 20 €,

6,12 € namiesto 15 €,

resp. 4,05 € namiesto 10 €.

Po opätovnom obnovení riadneho vyučovania v materskej škole sa Vám preplatok za mesiac marec odráta  z príspevku na ďalší mesiac.

Preplatky a nedoplatky budú vyrovnané v pôvodnom termíne, k 30. 6. 2020.