Privítali najmladších obyvateľov Dunajskej Stredy

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Privítali najmladších obyvateľov Dunajskej Stredy

V sobášnej sieni mestskej radnice sa 14. septembra konalo historicky prvé slávnostné privítanie novorodencov narodených v prvých troch mesiacoch roku 2018. Darček pre bábätká prevzali rodičia s trvalým bydliskom v Dunajskej Strede. Slávnosti s cieľom založiť tradíciu sa zúčastnilo 11 rodín z mesta.      

 

Prítomných novorodencov a rodičov pozdravili básničkou deti z MŠ na Komenského ulici Kincső Szelle a Viktória Szolgai. Následne učiteľka hudby Zsuzsanna Horváth Bazsó hrala na flaute. Prví novorodenci, ktorých primátor mesta prvýkrát slávnostne privítal boli Dóra Csörgő, Dalma Dorák, Zsolt Hideghéty, Boris Viktor Kosár, Emma Libai, Gábor Magyar, Nóra Mészáros, Hanna Puha, Lea Valentová, Simon Valíček a Olivér Veréb.   

 

Primátor Zoltán Hájos sa v slávnostnom príhovore vyslovil, že pre Dunajskú Stredu je veľmi dôležité, aby sa narodilo čo najviac detí. Novorodenci sú darmi pre rodiny a zároveň aj pre mesto, veď tvoria budúce generácie. "Základným pilierom spoločnosti je rodina. Považujeme za dôležité aby mladí ľudia zakladali rodiny, stali sa rodičmi a vychovávali svoje deti v láske. Úlohou mestskej samosprávy je, aby zriadila a prevádzkovala moderné jasle, materské školy a základné školy, kde deti získajú vzdelanie" - zdôraznil Zoltán Hájos. Zároveň zaželal rodičom dobrého zdravia, veľa trpezlivosti, radosti a lásky k výchove detí.

 

Rodičia prevzali od primátora pamätnú plaketu a darček, potom podpísali kroniku mesta.