Privítanie novorodencov sa odkladá, ale darček od mesta im bude doručený

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Privítanie novorodencov sa odkladá, ale darček od mesta im bude doručený

Mestská samospráva v Dunajskej Strede v pravidelných časových intervaloch organizuje na radnici slávnostné podujatie a privíta novorodencov spolu s ich rodičmi. Vzhľadom na platné protipandemické opatrenia je slávnostné privítanie odložené. Z iniciatívy primátora mesta Zoltána Hájosa budú dary mesta najmenším obyvateľom predsa len doručené.

 

Pred vianočnými sviatkami mestská samospráva obdarovala novorodencov, ktorí sa narodili v období medzi septembrom 2020 a mesiacom máj 2021. Dary doručili príslušníci mestskej polície, občianskej stráže a dobrovoľníci. Rodiny, ktoré do 23. decembra 2021 z rôznych dôvodov nemôžu prevziať tento darčekový balík, si ho budú môcť vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Dunajskej Strede v kancelárii prvého kontaktu od 10. januára 2022.

 

Novorodenci dostanú aj jednorazovú finančnú podporu

 

Nadácia Hniezdo z Fondu novorodencov poskytne jednorazovú podporu vo výške 100 eur každému novorodencovi s trvalým pobytom v Dunajskej Strede. Nadácia tým chce prispieť k uhradeniu nákladov, ktoré súvisia s príchodom novorodenca.

 

Novorodenecká podpora ale neprislúcha automaticky, s písomnou žiadosťou je potrebné sa obrátiť na Nadáciu Hniezdo: https://www.nadaciahniezdo.sk. Žiadosť je možné podať po jednom mesiaci po narodení dieťaťa, najneskôr však do zavŕšenia 1 roka veku dieťaťa. O podporu pre novorodenca je možné požiadať najskôr od 1. januára 2021.

 

Viceprimátor Attila Karaffa, predseda Nadácie Hniezdo informoval o tom, že už bolo doručených viac žiadostí, ktoré boli vybavené kladne. Členovia správnej rady chcú, aby posúdenie žiadostí a vyplatenie podpory prebiehalo promptne. Nadácia plánuje v budúcnosti uzavrieť zmluvu o spolupráci s mestským úradom, aby uľahčila podávanie žiadostí žiadateľom, ktorí nebudú musieť k žiadosti prikladať fotokópiu Vernostnej karty a ani rodného listu. Nadácia tým chce predísť zbytočnej byrokracií, znížiť počet papierových príloh, a tým dbať na životné prostredie.