PROGRAM XXXIV. ŽITNOOSTROVSKÉHO JARMOKU

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
PROGRAM  XXXIV. ŽITNOOSTROVSKÉHO JARMOKU

18. september (štvrtok):

11.00 –              Slávnostné otvorenie jarmoku

                          Účinkuje: Detský folklórny súbor Ágacska a ľudová kapela Pántlika

15.00 – 16.00 – Detský program  

                          Účinkujú žiaci Základnej školy Zoltána Kodálya, Detský tanečný súbor  Csallóközi

16.15 – 17.15 – Folklórny program

                          Vystúpia: Ženská spevácka skupina Tiszta Forrás, Ženská spevácka skupina Ohrady, ľudová kapela Pántlika

18.00 – 19.30 – Imre Vadkerti – koncert

20.15 –              Bikini – koncert

22.30 – 24.00 – Disco – Attila Veréb

19. september (piatok):

15.00 – 16.00 – Program pre deti – Kuttyomfitty Társulat

16.00– 16.45 –  Hudba musí znieť... – Koncert študentov Márie Farkašovej 

16.45 – 17.00 – Ukážka Kangoo

17.30 – 18.30 – Ľudové piesne

                          Vystúpia: Zsuzsa Dóka, László Bősi Szabó, Judit Kosáry, Katalin Kollár a György Derzsi

                          za  doprovodu skupiny Istvána Banyáka a Pála Sárköziho

18.30 – 19.30 – Koncert Zuzany Smatanovej

20.15 – 23.00 – R-GO – koncert

23.00 – 01.00 – Black & White – koncert

20. september (sobota):

12.00 – 15.00 – Medzinárodná súťaž silných mužov

15.00 – 16.00 – Vystúpenie divadla Vásári komédiások

16.00 – 16.15 – Vystúpenie Speváckej skupiny Klubu dôchodcov

16.15 – 17.15 – Vystúpenie Divadla Rivalda

17.15 – 17.30 – Vystúpenie Detského divadelného súboru Csip- csirip Gyermekszínpad

17.30 – 18.30 – Hviezdy Žitného ostrova: Attila Juhos, Tünde Kevicky, Szabolcs Kosár, Marika Szabó, Tibor Gyurcsík 

18.45 – 19.45 – Golddies – koncert

20.15 – 22.30 – Koncert