Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na obdobie 2021-2027

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na obdobie 2021-2027

Vážený obyvateľ / Vážená obyvateľka mesta Dunajská Streda! V súčasnosti prebieha proces vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na obdobie 2021-2027, ktorého cieľom je identifikovať možné rozvojové zámery mesta, prispievajúce k zvýšeniu kvality životnej úrovne obyvateľov. Tento dotazník do značnej miery môže napomôcť ku konkrétnym návrhom pri plánovaní a následnej realizácií aktivít do budúcnosti.

Touto cestou si Vás dovoľujeme vyzvať k spolupráci na vypracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda. Budeme veľmi radi, ak odpoviete na nižšie uvedené otázky, pretože Vaše odpovede sú dôležitým a cenným podkladom pre vypracovanie rozvojovej stratégie mesta.

Dotazník je anonymný a výsledky budú použité iba pre účely vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na obdobie 2021-2027.

Dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLzMZ4BmjhYmjJ7XVifQtzPRlMf0pYcXPFlqFylq87wlDHiQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Ďakujeme, že venujete Váš vzácny čas na vyplnenie tohto dotazníka!