Projekt na sanáciu ilegálnych skládok

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Projekt na sanáciu ilegálnych skládok

 

Mestská samospráva Dunajskej Stredy sa uchádza o zabezpečenie finančných prostriedkov na likvidáciu nelegálnych skládok odpadov na  Letištnej ulici a na ulici Júliusa Lőrincza. S podaním žiadosti súhlasilo aj mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí, ktoré sa konalo 14. februára.

Cieľom projektu je sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Mesto sa uchádza o nenávratnú podporu a poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu s názvom „Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Dunajská Streda a Malé Blahovo“.

Jeden z projektov sa týka  vyčistenia bytovky č. 2134 na ulici J. Lőrincza a druhý sanácie odpadu na konci Letištnej ulice. Maximálna výška dotácie je 50 tisíc eúr, spoluúčasť mesta na financovaní projektu je 5 percentná.

Mesto Dunajská Streda v roku 2015 sa už uchádzalo u Enviromentálneho fondu o dotáciu na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na štyroch miestach v katastri mesta.  Vtedy sa podarilo získať 82 650 eúr na sanáciu skládok, mesto hradilo 5 percent nákladov. Likvidovali sumárne takmer 2 700 ton odpadov. V rámci predmetného projektu bola zlikvidovaná skládka pod nadjazdom na Gabčíkovskej ceste, ďalej na Drevenej ulici, v lokalite za Základnou školou Gy. Szabóa a v mestskej časti Čótfa. (pve)