REFERENDUM

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
REFERENDUM

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum.

Oznámenie je možné doručiť:

•             v elektronickej forme na adresu: volby [at] dunstreda [dot] eu

alebo

•             v písomnej forme poštou, resp. osobne na adresu: Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

najneskôr do 24. novembra 2022 do 24.00 hod. Na oznámenia doručené po tomto termíne sa neprihliada.

 

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Mesta Dunajská Streda a v čase referenda sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Mesta Dunajská Streda a v čase referenda sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, môže požiadať Mesto Dunajská Streda o voľbu poštou:

•    v listinnej forme  :   Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

a l e b o   
 
•    elektronicky: anna [dot] kubovicova [at] dunstreda [dot] euandrea [dot] venova [at] dunstreda [dot] eu

Žiadosť musí byť doručená: najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 2.12.2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

 

Ďalšie novinky
Oznámenie o utvorení špeciálnej volebnej komisie
03.10.2022
Mesto Dunajská Streda oznamuje, že vo voľbách, ktoré sa...
Voľby do NR SR
13.11.2019
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická...
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
18.01.2019
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č....
Voľby
24.08.2018
Kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva a ...
Voľby
03.07.2017
Cookies