Renovácia troch mestských komunikácií

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V rámci programu rekonštrukcie mestských komunikácií sa v týchto dňoch začala modernizácia troch ciest a chodníkov vo vlastníctve mestskej samosprávy. Obnova ciest sa uskutoční na dvoch uliciach sídliska Západ, a to na Októbrovej ulici a Jantárovej ulici; ďalej v mestskej časti Malé Blahovo na Čigérskej ulici.    

 

"Na uliciach Októbrová a Jantárová už vyfrézovali asfalt, nasleduje Čigérska ulica. Pokládka asfaltu na Čigérskej sa však realizuje skôr, než na Jantárovej, z dôvodu, aby sa v dvoch paralelných uliciach na sídlisku Západ nepracovalo súčasne. Ide o komplexnú rekonštrukciu, renovuje sa vozovka aj chodník" - informoval vedúci technického a investičného odboru Juraj Hervay. Na Čigérskej ulici okrem modernizácie vozovku aj rozšíria na predpísanú minimálna šírku 5,5 metrov. Obyvatelia ulice predložili MsÚ petíciu proti dopravnej preťaženosti cesty. Vďaka renovácii sa problém sčasti vyrieši. 

 

Zhotoviteľ sa snaží realizovať renováciu ciest spôsobom, aby premávku blokoval čím menej. Na zmeny v doprave vodičov upozorňujú tabule. Počas renovácie platí znížená rýchlosť 30 km/h, ďalej prvý úsek Októbrovej ulice od Veľkoblahovskej cesty je dvojsmerná. V prípade potreby dopravu budú aj riadiť. Renovácia troch ciest stojí 473 tisíc eur. Dokončenie sa plánuje na začiatok novembra.