Rodinné domy dostanú smetné kontajnery namiesto zelených vriec

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Rodinné domy dostanú  smetné kontajnery namiesto zelených vriec

V  Dunajskej Strede v  mestských častiach s  rodinnými domami pribudnú kontajnery na uloženie zeleného odpadu.

Tie budú rozvážané mestskou spoločnosťou Municipal Real Estate, ktorá zabezpečuje čistotu na verejných priestranstvách. Doterajší systém zelených vriec bude  v  týchto zónach nahradený hnedými kontajnermi, ktoré slúžia  výlučne na zber zeleného odpadu zo záhrad. Teda  od konca marca už zelený odpad treba uložiť namiesto vriec do týchto špeciálnych kontajnerov. 

V  praxi to znamená, že zelené vrecia nahradia 240 – litrové kontajnery hnedej farby. Ak domácnosť produkuje viac zeleného odpadu, ako je kapacita jedného kontajnera, ZVYŠNý ZELENý ODPAD UŽ NEBUDE MôžNé VYLOŽIŤ vedľa kontajnera vo vreciach. V  týchto prípadoch je potrebné si objednať ďalší kontajner, ten ale už nebude zadarmo, treba zaňho zaplatiť 35 eúr. Obyvatelia dostanú druhý kontajner až v apríli.

 O  ďalší kontajner obyvatelia môžu požiadať na nasledujúcom telefónnom čísle: 0918/494 630. Od každého rodinného domu zelený odpad budú odvážať maximálne z  dvoch kontajnerov. Odvoz zeleného odpadu sa začína 29. marca a  potrvá vždy od pondelka do štvrtka na základe  harmonogramu vypracovaného podľa ulíc.

 

Čo patrí do hnedých kontajnerov?

Mäkký záhradný odpad – tráva, lístie, burina, ďalej kuchynský odpad, ktorý nebol tepelne alebo iným spôsobom spracovaný, napr. šupky zemiakov, mrkvy, odpad surovej zeleniny a  ovocia.

Čo sa nesmie uložiť do hnedých kontajnerov?

Varená zelenina, ovocie, lekvár, čalamáda, kompóty, kyslá kapusta, kosti, olej, mäso, masť, mliečne výrobky a  zvyšky jedál. (pve)