Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2019

Ďalšie novinky
Zverejnenie výsledku na obsadenie voľnej pracovnej pozície – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
09.09.2019
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
06.09.2019
Výberové konanie
25.07.2019
Oznámenie
23.08.2016
o mieste uloženia písomnosti
Oznámenie
18.09.2019