Schôdza pre domových dôverníkov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Schôdza pre domových dôverníkov

Pre domových dôverníkov dunajskostredských obytných domov organizujú schôdzu za účasti primátora mesta JUDr. Zoltána Hájosa

dňa 27.3. 2014 (štvrtok) o 18:00 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Dunajskej Strede.

Téma: „Za čistejšiu Dunajskú Stredu

Metský úrad očakáva zo strany dôverníkov aktívnu účasť a návrhy, ktoré sa týkajú zabezpečenia čistoty a poriadku predovšetkým v okolí stanovíšť smetných nádob.