SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 Asistované sčítanie: od 3. mája do 13. júna

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 Asistované sčítanie: od 3. mája do 13. júna

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska bolo spustené 15. februára. Jeho prvá etapa (samosčítanie) sa skončila 31. marca. V prípade Dunajskej Stredy sa do sčítania zapojilo 84,68% obyvateľov nášho mesta. Je to o niečo menej, ako je celoštátna 86-percentná účasť. Pre informáciu dodávame, že v Trnavskej župe vykázali v priemere 89-percentnú účasť.

 

Primátor mesta Zoltán Hájos aj v mene mestskej samosprávy  ďakuje obyvateľom Dunajskej Stredy za ich účasť v prvej etape elektronického sčítania obyvateľov. Prevažná väčšina  obyvateľov nášho mesta správne pochopila význam celoštátneho cenzusu – to, že získané údaje budú mať zásadný význam aj pre jednotlivé samosprávy, keďže kľúčovú časť jej príjmov tvoria podielové dane obyvateľov s trvalým pobytom, takisto aj  jeho význam z hľadiska aplikácie práv národnostných menšín.

           

Teraz nás čaká druhá fáza sčítania, a to asistované sčítanie obyvateľov. Tá sa na Slovensku zrealizuje v termíne od 3. mája do 13. júna 2021. Vzhľadom na zlepšenie pandemickej situácie tento termín schválil aj Úrad verejného zdravotníctva SR. Aktuálne prebieha príprava asistovaného sčítania. Asistované sčítanie je určené predovšetkým pre digitálne vylúčených obyvateľov  žijúcich v meste a pre  tých, ktorí sa z nejakého dôvodu nemohli sčítať sami.

 

Referenčným dátumom sčítania obyvateľov je 1. január 2021. Všetky údaje, ktoré obyvateľ na sčítacom formulári uvedie, musia byť pravdivé k tomuto dátumu.

           

V šesťtýždňovom období asistovaného sčítania budú pre obyvateľov Dunajskej Stredy k dispozícii stacionárni asistenti na troch kontaktných miestach, ako aj mobilní asistenti. Kontaktné miesta nie sú viazané na trvalý pobyt v obci.

Adresy kontaktných miest:

 

 

Mestská radnica (Hlavná 50/16)

Skautský dom (Námestie Sv. Štefana 296/6)

Spoločenský dom v Malom Blahove (Lesná 436/11)

 

 

 

Presné otváracie hodiny kontaktných miest budú oznámené priebežne.

 

 

O pomoc so sčítaním prostredníctvom mobilného asistenta budú občania môcť požiadať na telefónnom čísle: +421905 407 018.

 

 

 

Mestský úrad žiada občanov, aby počas návštevy mobilného asistenta dodržali preventívne hygienické opatrenia: aby mali nasadené rúško, dodržiavali primeraný odstup a v miestnosti vetrali.

 

Pozor na podvodníkov!

Hovorkyňa SODB 2021 upozornila, že asistovaná forma môže lákať podvodníkov. Pripomenula, že pri aktuálnom sčítaní k obyvateľom nikto nechodí proaktívne klopať na dvere ani počas asistovaného sčítania. Neexistujú ani papierové formuláre, len elektronické sčítanie prostredníctvom tabletu. Každý mobilný asistent bude vybavený preukazom, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Jeho totožnosť je možné si spätne overiť zavolaním na vyššie uvedené kontaktné telefónne číslo. Pri podozrení, že ide o falošného asistenta, sa treba obrátiť na políciu a upozorniť obec.

 

Kto sa musí sčítať a aké sú pokuty?

Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Za neplnoleté dieťa formulár vyplní zákonný zástupca. Za obyvateľa sa v tomto prípade považuje každý občan EÚ, resp. niektorej z tretích krajín, ktorý tu má obvyklý pobyt, tj. reálne žije na Slovensku. Sčítanie je zo zákona povinné. Občanovi, ktorý sa sčítania nezúčastnil, hrozia sankcie, najnižšia pokuta je 50 a najvyššia 250 eur. /pve/

Cookies