Selektívny zber odpadu aj v škôlkach

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Selektívny zber odpadu aj v škôlkach

Začiatkom marca  vo všetkých dunajskostredských materských školách  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli umiestnené smetné nádoby na selektívny zber odpadu. Zámerom iniciatívy MsÚ je, aby deti už v škôlkárskom veku boli hravým spôsobom vychovávané k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu.