Séria programov bola realizovaná s podporou Fondu malých projektov

Mestské správy

Koncom apríla sa v Dunajskej Strede uskutočnila veľmi zaujímavá a bohatá séria udalostí, počas ktorej bolo možné sa stretnúť sa s predstaviteľmi partnerských a sesterských miest mesta. Organizáciu udalostí podporil Fond Malých Projektov (FMP), ktorý funguje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko-Maďarsko, a má za cieľ posilňovať cezhraničné vzťahy a podporovať spoluprácu medzi regiónmi.

Mesto Dunajská Streda už dlhodobo venuje pozornosť udržiavaniu vzťahov s partnerskými mestami. Práve preto sme sa prihlásili do FMP, aby sme mohli tieto väzby ešte viac posilniť v rámci STGEOGRGEdays - Dni Svätého Juraja 2024.

Vďaka získanej finančnej podpore vo výške 23 745 eur organizovalo mesto pestrofarebné podujatia, ktorých cieľom bolo predstaviť a propagovať kultúrne dedičstvo partnerských miest a vytvoriť priestor na rozširovanie vzťahov.

V rámci udalosti sme usporiadali aj tanečný workshop, výstavy remesiel, koncerty a odborné stretnutia, ktoré prispeli k pestrosti kultúrneho diania a posilneniu spolupráce. Na mieste si každý mohol nájsť programy a možnosti, ktoré ho najviac zaujímali.

Vstup na podujatia bol otvorený pre všetkých, takže sa ponúkla príležitosť pre obyvateľov mesta a okolitých oblastí stať sa súčasťou tohto kultúrneho a spoločenského podujatia.

Celkovo táto víkendová udalosť bola venovaná budovaniu spoločenstva a podpore spolupráce. Vďaka podpore z FMP sa tieto udalosti stali skutočne špeciálnymi zážitkami pre nás všetkých, a dúfame, že tieto vzťahy a spolupráca sa budú dlhodobo rozvíjať a prekvitať. Projekt bol financovaný podporou Európske únie.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť v našej galérii.