Školská kuchyňa ZŠ Gyulu Szabóa vstúpila do 21. storočia

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Školská kuchyňa ZŠ Gyulu Szabóa vstúpila do 21. storočia

Dňa 4. septembra slávnostne odovzdali modernú školskú kuchyňu ZŠ Gyulu Szabóa. Žiaci si v tento deň mohli prvýkrát ochutnať jedlo, ktoré pre nich pripravili modernými kuchynskými zariadeniami na úrovni 24. storočia. Samospráva mesta investovala do modernizácie 830 tisíc eur, čím sa jedna zo školských kuchýň mesta stala jednou z najmodernejších na Slovensku, vybavená špičkovou kuchynskou technikou.   

 

"Prvým a najdôležitejším aspektom bolo zabezpečiť rozmanitú stravu pre deti, ďalej aby na taniere stravníkov sa dostali chutné a zdravé jedlá. Bolo už na čase, aby sme kuchyne MŠ a ZŠ pozdvihli na úroveň 21. storočia a takúto významnú investíciu realizovali v záujme našich detí. Ďalším cieľom je udržateľnosť kuchýň, takisto aby sa znížili povinné príspevky rodičov na stravovanie. V budúcnosti počítame aj s tým, že táto kuchyňa by mala variť aj pre jedáleň Centra sociálnej starostlivosti" – povedal Zoltán Hájos, primátor Dunajskej Stredy pri príležitosti slávnostného odovzdania. 

 

Primátor dodal, že renováciu kuchýň MŠ a ZŠ poslanci MsZ podporili bez ohľadu na politickú príslušnosť. Komisia zriadená z mestských poslancov a rodičov navštívila Hradec Králové v ČR, kde si pozreli prevádzku tamojších centrálnych kuchýň a výdajní jedla. Na základe toho, čo tam videli a skúsili, nadobudli presvedčenie, že rozvojová investícia je potrebná aj v Dunajskej Strede. Prvým krokom tohto projektu bolo, keď pred dvomi rokmi samospráva mesta založila 100%-nú mestskú spoločnosť Gastro DS s. r. o. , s úlohou centrálneho verejného zaobstarávania surovín, ďalej rozvíjania školských kuchýň.        

    

Program pokračuje ďalej. V blízkej budúcnosti školská kuchyňa ZŠ Gyulu Szabóa pri plnej kapacite 1100 porcií jedál začne variť aj pre ZŠ v Smetanovom háji a ZŠ Zoltána Kodálya. V rámci dunajskostredskej reformy školského stravovania v nasledujúcich rokoch plánujú modernizáciu školskej kuchyne ZŠ na Jilemnického ulici a kuchyne MŠ na Októbrovej ulici. V ostatných školských a výchovných zariadeniach vybudujú nové výdajne jedál.