Skúšky sirén v roku 2014

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Skúšky sirén v roku 2014

Na celom Slovensku v každej obci sa prvé tohoročné skúšky sirén  konali 10. januára.  Podľa oznámenia Odboru krízového riadenia Okresného úradu Dunajská Streda  v roku  2014 budú vykonané skúšky ešte v nasledujúcich termínoch:, 14. február, 14. marec, 11. apríl, 9. máj, 13. jún, 11. júl, 8. august, 12.september, 10. október, 14. november a 12. december. Skúšky sirén prebiehajú v súlade s ustanoveniami príslušného zákona a vyhlášky a  majú za cieľ preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva. Akustická skúška sirén v uvedených termínoch bude vykonaná dvojminútovým stálym tónom sirén v jednotnom čase o 12 hodine.