Slávnostné mestské podujatia v znamení očakávania Vianoc

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Odbor sociálnych vecí MsÚ každoročne organizuje vianočné mestské stretnutie seniorov-dôchodcov nad 75 rokov. Prítomných seniorov v MsKS privítal primátor Zoltán Hájos. Informoval príslušníkov striebornej generácie o mestských investíciach v roku 2017, vrátane rekonštrukcií ciest a chodníkov, ako aj modernizácií škôl.

Primátor ďalej vyzdvihol, že v záujme skvalitnenia technického stavu MŠ v zriadení mesta tento rok bolo založené Centrum služieb školy a v budúcom roku sa začne modernizácia MŠ a ZŠ mesta. Zoltán Hájos informoval seniorov aj o plánovaných rozvojových mestských investíciach v roku 2018, ktoré významne prispejú k dynamickému zveľaďovaniu Dunajskej Stredy.

Primátor zdôraznil, že samospráva mesta naďalej bude zapezpečovať opatrovateľskú službu pre seniorov, v roku 2018 mesto plánuje aj zvýšenie počtu opatrovateľov. Mesto aj v budúcom roku zachová jedáleň pre stravovanie dôchodcov. Mestská hromadná doprava bude pre seniorov naďalej bezplatná.  Primátor na záver zaželal prítomným príjemné a šťastné vianočné sviatky. Seniori po kultúrnom programe prevzali peňažný vianočný darček mestskej samosprávy 20 eur. Seniori nad 75 rokov, ktorí neprišli na stretnutie, darček môžu prevziať na radnici.

Odbor sociálnych vecí organizuje slávnosť v očakávaní Vianoc okrem seniorov taktiež pre zdravotne postihnutých ľudí do 18 rokov. Podujatie v mestskom klube dôchodcov spestrili kultúrnym programom žiaci a učitelia ZUŠ. Detí a mladých s postihom pozdravil primátor Zoltán Hájos. Vyjadril úctu rodičom, ktorí ich vychovávajú a starajú sa o svoje deti zvýšenou pozornosťou. Prítomným napokon zaželal príjemnú prípravu na sviatky a šťastné Vianoce. Na záver účastníkom odovzdali vianočný darček mesta v podobe 20 eur a balíčka sladkostí, aby im aj takýmto spôsobom skrášlili sviatky.