Smetné nádoby potrebujú označit aj podnikatelia

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Smetné nádoby potrebujú označit  aj podnikatelia

Mestský úrad na jar zaviedol niekoľko noviniek na úseku odpadového  hospodárstva. Medzi inými označili nálepkou smetné nádoby súkromných osôb a podnikateľov. Druhá nádoba sa označuje iba v prípade, ak si ju domácnosti osobitne vyžiadali a uzavreli príslušnú zmluvu. Ročné nájomné za druhú nádobu je 85 eur. 

 

Tieto zmeny sa však nevzťahujú iba na súkromné osoby, ale aj na podnikateľov. Technický odbor MsÚ žiada majiteľov firiem a podnikateľov, aby avizovali, ak smetnú nádobu ešte nemajú označenú nálepkou. Právnické osoby môžu požiadať o matricu do 30. októbra 2019. Po vypršaní lehoty sa budú vyprázdňovať výlučne nádoby označené nálepkou.