Socha pelikána, ktorý kŕmi svoje mláďatá

Socha bola postavená z darov veriacich reformovanej kresťanskej cirkvi. Situovaná je  v malom parku oproti Kostolu reformovanej cirkvi. Vyjadruje spomienku na 2000. výročie narodenia Krista, 1000. výročie vzniku uhorského kráľovstva a 325. výročie oslobodenia galejníkov. Autorom sochy je akademický sochár János Nagy.