Socha sv. Mikuláša – sakrálna pamiatka z roku 1785

Socha sv. Mikuláša nesie meno jedného z najvýznamnejších rodákov mesta Biskupa Pókateleki Miklósa Kondé, ktorý je ochrancom a patrónom  detí, obchodníkov a lekárnikov mesta. Je umiestnená pri vstupe do rímsko-katolíckeho kostola sv. Juraja.