Splatiť nedoplatky bez exekúcie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Veľkým problémom pre samosprávu v Dunajskej Strede je vymáhanie pohľadávok. Nedoplatok na poplatku za komunálny odpad presahuje 1 milión eur, iba v minulom roku sa zvýšil o 200 tisíc eur. Nedoplatok na daniach dosahuje 700 tisíc eur, čo je oproti minulému roku viac o 140 tisíc eur. Mestský úrad v rokoch hospodárskej krízy pristupoval benevolentne k problému pohľadávok, avšak v súčasnej dobe je nútený vykonať aj taký nepopulárny krok, akým je exekúcia. Mestský úrad sa snaží dohodnúť s neplatičmi, na exekútora sa obráti iba v krajnom prípade.

"Mnoho dlžníkov nekomunikuje s úradom, nepreberá doporučené listy. Týmto však samotný problém iba zväčšujú a odkladajú, lebo nezaplatené dane nakoniec budú stáť oveľa viac, ak sa záležitosť dostane k exekútorovi. V prípade exekúcie dlžník bude musieť zaplatiť až 5–6-násobok pôvodnej sumy. Ak sa exekúcia začne, dlžník už by darmo chcel zaplatiť nedoplatok, bude musieť vyrovnať aj navyše výdavky, spojené s exekúciou" - informoval Zoltán Pápay, vedúci odboru finančného a evidencie majetku MsÚ.

V záujme chránenia záujmov riadnych platičov mestský úrad je povinný zo zákona vymáhať nedoplatky. Exekúciu mestský úrad považuje za krajné riešenie, preto žiadá zainteresovaných, aby čo najskôr zaplatili dlh, alebo vyhľadali úrad, aby sa vyhli vymáhaniu a našli optimálne riešenie pre obe strany.