Spoločnosť Gastro DS, s.r.o. má nového konateľa

Mestské správy

Spoločnosť Gastro DS, s.r.o. má nového konateľa

Bc. Tamás Lakky je od 14. augusta druhým konateľom spoločnosti Gastro DS, s.r.o.

Na post konateľa spoločnosti Gastro DS, s.r.o. od mája 2023 Mesto Dunajská Streda trikrát vyhlásilo výberové konanie. Celkovo sa o funkciu uchádzalo 14 záujemcov. Po tretej výzve výberová komisia nakoniec odporučila do funkcie obsadiť Bc. Tamása Lakkyho. Druhého konateľa spoločnosti schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí mimo plánu 1. augusta 2023.

Bc. Tamás Lakky z Dunajskej Stredy začal svoju profesionálnu kariéru v roku 2014 na Slovenskej pošte. V roku 2015 sa stal vedúcim skupiny a od roku 2017 je vedúcim hlavného spracovateľského strediska Slovenskej pošty s počtom zamestnancov takmer 250. V rámci spoločnosti v roku 2021 pôsobil ako odborný referent na oddelení inovácií; podieľal sa na rozvoji systému odberných miest balíkov BalíkoBOX. Posledných dvanásť mesiacov pracuje aj v realitnej kancelárii, kde nadobudol ďalšie skúsenosti v oblasti komunikácie.

Bc. Tamás Lakky vo voľnom čase rád číta, chodí na ryby a trávi čas so svojou rodinou. Je otcom jedného dieťaťa.