Správny spôsob používania podzemných kontajnerov

Mestské správy

Pri každom umiestňovaní odpadu do podzemných kontajnerov postupujte nasledovne:

1. Na niekoľko sekúnd priložte čip k senzoru, kým nezaznie pipnutie

2. Až potom stlačte pedál a umiestnite vrece na odpad do kontajnera

Prosíme, nádoby neotvárajte násilím. Ak máte akýkoľvek problém, oznámte to našim kolegom (Ing. Nikolas Gróf, PhD.; nikolas.grof@dunstreda.eu; +421 945 506 433) alebo v aplikácii DS App.

 

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že veľký odpad alebo odpad ktorý nepatrí do podzemných kontajnerov je možné bezplatne umiestniť na zbernom mieste počas jeho otváracích hodín:

Otváracie hodiny zberného miesta (Bratislavská cesta) sú:

november- marec

pondelok – piatok: 9:00-16:00

sobota: 8:00-14:00

obedná prestávka: 12:00-12:30

nedeľa a sviatky: zatvorené

 

apríl- október

pondelok – piatok: 9:00-17:00

sobota: 8:00-14:00

obedná prestávka: 12:00-12:30

nedeľa a sviatky: zatvorené

 

Kontajnery sú sledované kamerovým systémom, a nelegálne a/alebo nesprávne umiestnenie odpadu si vyžaduje peňažnú pokutu.

 

(photo: unsplash.com)