Stanovisko vo veci Žitnoostrovského maratónu

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Stanovisko vo veci Žitnoostrovského maratónu

Stanovisko vo veci Žitnoostrovského maratónu

 

Mestský Úrad v Dunajskej Strede zverejňuje nasledovné stanovisko v súvislosti s plánovaným 2. Žitnoostrovským maratónom:

Žitnoostrovský jarmok je už 34 rokov najväčším kultúrnym a spoločenským podujatím regiónu a tradične sa koná v treťom alebo štvrtom týždni septembra. Tie organizácie alebo inštitúcie, ktoré plánujú usporiadať nejakú masovú akciu v tomto období, konzultujú ju s mestským úradom, ako organizátorom jarmoku a uvedomujú si, že termín jarmoku môže kolidovať s termínom nimi plánovanej akcie.

Žitnoostrovský jarmok tento rok usporiadame v dňoch 18-21. septembra. V posledných rokoch sa jarmok konal v týchto termínoch: 2006:  21. – 24. 9., 2007:  20. – 23.9., 2008: 18. - 21. 9., 2009: 27.  – 30. 9., 2010: 23. – 26. 9., 2011: 22. – 25. 9., 2012:  20. – 23. 9. a  2013: 26. – 29. 9.

Občianske združenie Pro Regio Danubia v žiadnej forme predbežne nekoordinovalo svoje plány s mestom. Ešte koncom roka 2013 zaslalo Mestskému úradu oznámenie o konaní verejného podujatia Žitnoostrovský Maratón a Dožinkový Festival, v ktorom žiadali rezervovať Mestské kultúrne stredisko a námestie pred ním, Korzo Bélu Bartóka a Námestie Á. Vámberyho, ako miesto uskutočnenia podujatia.  Mesto vtedy vydalo súhlas  na bezplatné užívanie požadovaných verejných priestranstiev. Mestský úrad ale dodnes neobdržal od organizátorov žiadnu mapu trasy behu. Preto mestský úrad 28. apríla 2014 v liste požiadal organizátorov maratónu a festivalu, aby akciu preložili na iný termín, vzhľadom na zvýšenú dopravu počas jarmoku, čo môže ohrozovať bezpečnosť bežcov. V odpovedi, doručenej 3. júna OZ oznámilo, že trvá na uskutočnení podujatia v pôvodnom termíne, nakoľko nie je potrebné uzatvorenie ciest, iba regulácia dopravy. Považujeme za potrebné poznamenať, že prvý maratón  sa nekonal počas jarmoku, ale o týždeň skôr 14. septembra 2013.

Nakoľko termín maratónu a Žitnoostrovského jarmoku v roku 2014 koliduje, vedenie mesta požiadalo Dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva policajného zboru v Dunajskej Strede o odborné stanovisko. Žiadali sme stanovisko ohľadne toho, že za akých bezpečnostných podmienok je možné usporiadať súčasne jarmok aj maratón spôsobom, aby aj vzhľadom na zvýšený počet návštevníkov nebolo potrebné závažnejšie obmedzovať cestnú premávku v meste. Okresný dopravný inšpektorát /ODI/ v odpovedi z 10. júla jednoznačne zaujal zamietavé stanovisko k usporiadaniu maratónu v čase jarmoku. V liste OZI sa uvádza: „ODI s konaním kultúrno-spoločenského podujatia „Žitnoostrovský maratón a Dožinkový festival“, dňa 20.9.2014 nesúhlasí, z dôvodu že v termíne 18.-21.9.2014 sa bude konať XXXIV. Žitnoostrovský jarmok, kedy sa predpokladá zvýšená intenzita cestnej premávky na území celého mesta Dunajská Streda a z uvedeného dôvodu môže dôjsť k ohrozeniu všetkých účastníkov plánovaného podujatia. Takisto plánované dopravné obmedzenia z príležitosti konania jarmoku v meste v značnej miere ovplyvnia plynulosť ako aj bezpečnosť cestnej premávky.“

Po zamietavom stanovisku dopravného inšpektorátu Mestský úrad oznámil listom OZ Pro Regio Danubia, že po vyžiadaní stanoviska ODI OR PZ Dunajská Streda nesúhlasí s konaním verejného podujatia Csallóközi Maraton a Szüreti Fesztivál po uliciach mesta Dunajská Streda. To znamená, že na pôvodne žiadaných miestach, teda na námestí pred MsKS, na Korze Bélu Bartóka a na Námestí Vámbéryho na základe povolenia zo 4.novembra 2013 sa môže konať Žitnoostrovský maratón a Dožinkový festival, toto povolenie mesto nezrušilo.

Nejde teda vôbec o to, že by Mestský úrad alebo primátor mesta zakázal usporiadanie maratónu. Príslušný odbor mestského úradu na základe zamietavého stanoviska dopravného inšpektorátu, podľa ktorého nepovoľujú konanie maratónu po uliciach mesta Dunajská Streda v čase jarmoku, iba informoval organizátorov verejného podujatia o tejto skutočnosti. Mestský úrad preto kategoricky odmieta obvinenia a trvdenia organizátorov, že Mestský úrad zmarí uskutočnenie maratónu.

PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon maraton-kronol.pdf267.93 KBPrevziať