Stratégia zavádzania SMART technológií v meste Dunajská Streda

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Stratégia zavádzania SMART technológií v meste Dunajská Streda

Mesto Dunajská Streda vypracovalo strategický dokument „Stratégia zavádzania SMART technológií v meste Dunajská Streda“, ktorý definuje základné rámce jeho rozvoja v oblasti plánovania a implementácie projektov zameraných na využívanie moderných technológií, predovšetkým v oblasti SMART technológií a riešení.

Dokument analyzuje podmienky a definuje prístup mesta k rozvoju svojho územia s využitím konceptu Smart City v jeho širšom ponímaní (kedy moderné technológie v spojení s ľudským a sociálnym kapitálom a širšou hospodárskou politikou dokážu úspešne pôsobiť na rozvoj mesta a jeho fungovanie). Má slúžiť ako základný strategický rámec pre rozvoj využívania konceptu inteligentného mesta v Dunajskej Strede.

Stratégia zavádzania SMART technológií v meste Dunajská Streda navrhuje systematickú a trvalo udržateľnú rozvojovú stratégiu v oblasti smart technológií a ich využitia pre čo najefektívnejšie poskytovanie všetkých služieb obyvateľom mesta s ohľadom na podporu inovácií, výskumu, nových myšlienok, rešpektovanie životného prostredia a zohľadňovania názorov obyvateľov mesta Dunajská Streda.

Za účelom čo možno najširšieho konsenzu v oblasti navrhovaných opatrení a cieľov tejto stratégie prosíme dotknutú verejnosť k vysloveniu prípadných pripomienok k jej zneniu a to najneskôr do 10.12.2020. Vaše pripomienky zasielajte na adresu: lubomir [dot] domeny [at] dunstreda [dot] eu.