Stredné školy v meste prešli cez leto rekonštrukciou

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V Dunajskej Strede cez prázdniny prebiehali rozsiahle rekonštrukčné práce v niektorých stredných školách, ktoré sú v správe Trnavského samosprávneho kraja. Týkali sa Gymnázia Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Strednej školy rozvoja vidieka a Strednej zdravotníckej školy.

Objekty škôl prešli vonkajšou a vnútornou obnovou, alebo došlo k rekonštrukcii kotolne.  Podstatná časť týchto prác do začiatku nového školského roka bude ukončená. V septembri sa majú dokončiť ešte rekonštrukčné práce takého charakteru, ktoré nebudú rušiť priebeh vyučovania.

V Gymnáziu Á. Vámbéryho prebiehali okrem vonkajších zateplovacích prác aj rozsiahle rekonštrukcie vo vnútri budovy. Dokončuje sa vonkajšie zateplenie bočných a zadných stien budovy, nakoľko pred niekoľkými rokmi bola zateplená iba fasáda. Budova školy v budúcom roku oslávi už 60 rokov svojej existencie, preto sa tešíme, že sa úplne obnoví aj zvonka. Okrem toho onedlho bude dokončená aj obnova malej telocvične, kde podlaha už bola životu nebezpečná. Úplnou rekonštrukciou prešli aj šatne, sprchy a toalety pri telocvični. Menej viditeľná je výmena elektrických rozvodov, čo bolo už tiež veľmi potrebné, lebo boli nainštalované ešte v roku 1958 a nachádzali sa už takmer v havarijnom stave” – povedal riaditeľ gymnázia Ferenc Zirig.

V Strednej škole rozvoja vidieka sa takisto pracovalo veľmi intenzívne. V budove, ktorá je značne členitá, dochádzalo k výmene okien v učebniciach, na chodbách, ďalej aj v internátnej časti a v telocvični. Navyše aj strecha telocvične bude zateplená a izolovaná.  Zrekonštrujú aj sociálne miestnosti internátu. Okrem toho bola modernizovaná aj odsávacia technika a vzduchotechnické zariadenia vôbec v školskej jedálni, ktorej zariadenia boli zrekonštruované už pred rokom. „Naša škola dostala významnú dotáciu od Trnavského samosprávneho kraja vo výške 363 tisíc eúr, preto sme mohli realizovať všetky potrebné rekonštrukčné práce. Kotolňa bola u nás v havarijnom stave, sú tu 4 kotle, ale prevádzky bol schopný už len jeden, čo však nestačilo na vykurovanie celého rozsiahleho objektu, vrátane internátu. Preto župné zastupiteľstvo schválilo aj na rekonštrukciu kotolne celkovo 150 tisíc eur” – informovala zástupkyňa riaditeľa Erzsébet Tornyai, ktorá je zodpovedná za technicko-hospodárske záležitosti. Ich škola sa úspešne uchádzala aj o grant u Envirofonde a u ministerstva školstva.

Aj Stredná zdravotnícka škola v Dunajskej Strede dostala dotáciu od Trnavského samosprávneho kraja, nakoľko bola nevyhnutná výmena starého kotla a zariadení kotolne.

V tohoročnom rozpočte Trnavského samosprávneho kraja  bola vyčlenená kapitola 363 tisíc eur na rekonštrukčné práce v Strednej škole rozvoja vidieka, Gymnázium A. Vámbéryho dostala dotáciu vo výške 260 tisíc eur na vyššie uvedené účely v rámci obnovy objektu školy a napokon Stredná zdravotnícka škola obdržala dotáciu vo výške 60 tisíc eúr. (pve, foto: pve)