Stretnutie Konfederácie politických väzňov v Dunajskej Strede

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Vo štvrtok 22. februára vo veľkej zasadačke radnice primátor mesta, Zoltán Hájos privítal členov Konfederácie politických väzňov na ich dunajskostredskom stretnutí. Vo svojom príhovore vyjadril svoju radosť, že zavítali do sídla Žitného ostrova a položili vence k pamätníku obetiam komunizmu. Delegáciu Konfederácie viedol jej predseda, Peter Sandtner, ktorý pri príležitosti návštevy mesta Dunajská Streda, odovzdal vyznamenania dvom jej tunajším členom, Metodějovi Vrbovi z Veľkého Blahova a Ondrejovi Pódovi z Dunajskej Stredy. K prítomným mali potom príhovor niektorí členovia, ktorí si zaspomínali na tvrdé časy v období prenasledovania komunistickou diktatúrou, bitky v Justičnom paláci, násilné presídľovanie v dobytčích vagónoch, nútené práce v baniach, napríklad v obávanom Jáchymove, či na pomery v oddieloch PTP počas povinnej vojenskej služby. Primátor mesta sa na záver rozlúčil Churchillovou myšlienkou - demokracia síce nie je dokonalá, ale zatiaľ nikto nevymyslel nič lepšie – a preto si ju treba chrániť a budovať.