Stretnutie rodákov 25. apríla

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Stretnutie rodákov 25. apríla

„Najkrajšie miesto na svete je vždy tam, kde sme kedysi boli doma.“ 

Sándor Márai

Osudy nášho mesta formovali nielen prírodné sily, hospodárske procesy a stáročia histórie, ale predovšetkým ľudia, ktorí tu žili, so svojimi túžbami, a hlavne činmi vytvorili podmienky humánnejšieho života v Dunajskej Strede.

Aj nás zaväzuje často citovaná myšlienka: „...bez spomienky neexistuje minulosť, a bez minulosti niet ani budúcnosti“. Vedenie mesta Dunajskej Stredy sa preto tento rok rozhodlo usporiadať 1. Stretnutie dunajskostredských rodákov.

Samospráva mesta Dunajská Streda ako aj Mestský ochranársky spolok Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860  Vás a Vašich  rodinných príslušníkov srdečne pozývajú na prvé Stretnutie dunajskostredských rodákov, ktoré sa uskutoční 25. apríla v rámci Dní sv. Juraja a mestských hodov. 

Na slávnosť srdečne pozývame okrem rodákov aj všetkých, ktorí sú nejakým spôsobom späté s Dunajskou Stredou a radi by oživili svoje spomienky na časy, prežité v našom meste. Očakávame preto nielen rodákov!

Naše korene, ak ich nevytrhneme, môžu byť rozhodujúce pre našu ďalšiu životnú púť. Týmto podujatím a pripomenutím si spolupatričnosti mienime zároveň posilniť aj naše korene. Prichádzajúcich návštevníkov očakávame s bohatým programom.

Žiadame láskavo záujemcov, aby svoju účasť na 1. Stretnutí dunajskostredských rodákov potvrdili najneskôr do 10. apríla na e-mailovej adrese primator [at] dunstreda [dot] eu (primator [at] dunstreda [dot] eu). Budeme radi, ak k prihláške pripojíte aj krátky životopis. Bližšie informácie zašleme obratom na Vami uvedenú adresu.

Bude pre nás veľkou poctou, ak v rámci stretnutia rodákov si budeme môcť spolu zaspomínať  na minulosť. Ak poznáte ľudí, ktorí pochádzajú z Dunajskej Stredy a zrejme by sa radi zúčastnili stretnutia rodákov, buďte takí láskaví a prepošlite im túto výzvu.