STRETNUTIE RODÁKOV- Výzva

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
STRETNUTIE RODÁKOV- Výzva

Samospráva mesta Dunajská Streda usporiada v čase medzi 24. a 28. aprílom 2019 už tradičné multikultúrne podujatie – Dni sv. Juraja. Jeho významnou súčasťou je  STRETNUTIE RODÁKOV, na ktoré touto cestou srdečne pozývame všetkých, ktorí sa viažu k nášmu mestu, tu sa narodili či niekedy tu istý čas žili. 

„Domov je tam, kam sa srdce vracia.” (Emily Murdoch)

V uponáhľanom čase 21. storočia sa dostávame čoraz ďalej od tých, ktorých máme najradšej a ktorých si vážime – od rodiny, od našich milovaných. Týmto podujatím, oživením súdržnej sily nášho mesta, šírením jeho dobrého mena, by sme chceli posilniť silné putá, ktoré nás spájajú.

 „Niet ničoho krajšieho ako je domov, domovina, kde si uvidel svetlo sveta, kde žijú tvoji blízki, kde sa hovorí tvojou rodnou rečou.„(Jurij Ritheu)

Príďte, prosím, 27. apríla, strávme spolu jeden pekný deň! Váš úmysel zúčastniť sa, oznámte prosím do 15. apríla.

Vážený Dunajskostredčan!

Ak poznáte niekoho, kto odišiel z Dunajskej Stredy, s kým udržiavate kontakt a vedeli by ste nám dať jeho kontaktné dáta, prosím, dajte nám informáciu, aby sme mu mohli poslať pozvánku prípadne mu ju sprostredkujte prosím Vy.

Jeho adresu a krátke predstavenie očakávame na nasledujúcej poštovej alebo emailovej adrese alebo telefóne: 

Samospráva mesta Dunajská Streda

Tel: +421 918 607 332

Email: timea [dot] molnar [at] dunstreda [dot] eu

 

     Teším sa na stretnutie! S pozdravom,

 

JUDr. Hájos Zoltán       

                                                                                                                      primátor mesta