Stretnutie župana so starostami okresu Dunajská Streda

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V poradí už piate stretnutie vedenia Trnavského samosprávneho kraja s primátormi a starostami okresov sa konalo 5. februára 2018 v Dunajskej Strede. Hostiteľom podujatia vo veľkej rokovacej sále radnice bol primátor nášho mesta Zoltán Hájos a stretnutia sa zúčastnili pozvaní predstavitelia miestnej samosprávy Žitného ostrova. Na fóre sa zúčastnilo aj sedem poslancov Trnavskej župy za okres Dunajská Streda, jeden z nich bol neprítomný. Starostovia a primátori regiónu z prvej ruky informovali o najpálčivejších problémoch prítomného predsedu župy Jozefa Viskupiča a jeho štyroch podpredsedov. Primátor mesta Zoltán Hájos ocenil usporiadanie stretnutia, ktoré sa konalo z iniciatívy nového predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Podľa neho je to veľmi osožné, pretože umožnilo nadviazanie osobných kontaktov a získanie informácii bezpostredne od starostov a primátorov obcí. Podľa Z. Hájosa toto stretnutie ocenili okrem župana aj jeho zástupcovia, pretože mali možnosť osobne nadviazať kontakty s prítomnými starostami obcí žitnoostrovského regiónu. Preto predpokladám, že budú pružnejšie zareagovať aj na jednotlivé podnety, ktoré zupní poslanci sa budú snažiť v budúcnosti presadiť na rokovaniach župného zastupiteľstva v záujme nášho regiónu, povedal primátor Dunajskej Stredy. Zoltán Hájos využil prítomnosť predsedu Trnavského samosprávneho kraja a predstavil mu mesto. Navštívili aj tie neuralgické dopravné uzly mesta, ktoré v spolupráci so župou v bízkej budúcnosti plánuje riešiť mestská samospráva Dunajskej Stredy. „Hovorili sme o zriadení križovatky na Malodvorníckej ceste, takisto aj o plánovanom kruhovom objazde pri cintoríne v Malom Blahove. Boli sme priamo v teréne, aj preto pokladám túto návštevu za veľmi užitočnú, veď ak niekto vidí vlastnými očami problém, lepšie ho vníma a pochopí potrebu danej investície. Bola reč aj o Žitnoostrovskom múzeu, o okresnej knižnici, o osvetovom stredisku, a v neposlednom rade aj o našich stredných školách, ktoré spravuje župa. Naše stretnutie považujem za plodné a úspešné, a zároveň aj perspektívne. Vítam iniciatívu župana, aby sa primátori najvačších 17-ich miest župy pravideľne stretávali s vedením kraja. Prvé takéto stretnutie by sa malo konať už v marci” – zhodnotil pondelkové rokovania primátor Dunajskej Stredy. Na tomto stretnutí starostovia regiónu pripomenuli najpálčivejšie témy, ktoré v poslednom čase rezonujú aj vo verejnosti. Jozef Viskupič označil fórum za užitočné a ocenil fakt, že majú možnosť získať informácie bezprostredne od starostov obcí. Starostovia poukázali na tie výzvy, ktoré zrejme prinesie plánovaná výstavba rýchlostnej cesty R7, pretože bude to znamenať zvýšenie náporu na cestné komunikácie v komtepencii župy. Predseda kraja prisľúbil, že na nadchádzajúcom stretnutí županov bude už tento týždeň hovoriť o tomto probléme s ministrom dopravy Arpádom Érsekom. Ďalším závažným problémom je podľa starostov Žitného ostrova otázka ochrany zdrojov pitnej vody, nakoľko ako je známe, v posledných týždňoch sa vyskytli závažné problémy. Účastníci stretnutia považujú za veľmi potrebné spoločný postup všetkých krajov, lebo iba ich koordinovaným postupom sa dá dosiahnuť náprava. Niektorí starostovia hovorili aj o otázkach spravovania majetku župy a výstavby cyklistických trás. Prednesené impulzy od rečníkov župné orgány budú riešiť priebežne. Na rokovaní predseda župy informoval prítomných o tom, že grantovú schému TTSK, cez ktoré obce dostávali sumy na svoje projekty, zmenili. Podľa župana na rok 2018 dochádza k navýšeniu financií na takmer 600 tisíc eúr a budú vypísané tri výzvy v oblasti športu, kultúry a sociálnych vecí. Minimálna suma bude 500 eúr, horná hranica nie je stanovená a výška spoluúčasti sa zníži. Rokovania se zúčastnil aj podpredseda kraja József Berényi, ktorý pripomenul, že rada kraja navrhla prijať rozpočet na rok 2018, z ktorého 40 percent zdrojov smeruje do okresov Dunajská Streda a Galanta. Župan Viskupič hovoril aj o bližšie nešpecifikovanom veľkolepom projekte, ktorý sa týka okresu Dunajská Streda, o podrobnostiach budú verejnosť informovať neskôr. Jozef Viskupič na stretnutí informoval aj o ďalsej svojej iniciatíve, v rámci ktorej plánuje organizovať pravidelné stretnutia pod názvom M17 za účasti primátorov sedemnástich miest Trnavského samosprávneho kraja. Jozef Viskupič pre média zhrnul výsledky pobytu župnej delegácie v Dunajskej Strede nasledovne: „Vydefinovali sme priority v okrese Dunajská Streda. Je to miestna infrastruktúra, tu sa nachádza najhustejšia sieť ciest 2. a 3 kategórie. Župný kompetenčný rámec sa týka aj fungovania stredných škôl a kultúrnych inštitúcií. Veľmi prepotrebná je aj téma domovov sociálnych služieb, kedže demografický vývoj v našej župe, aj v tomto okrese má podobné parametre, máme stále viac starších ľudí, a narodí sa málo detí. Teda je to jedna z našich priorít.” Trnavský župan považuje za dôležitú výstavbu nových cyklotrás. Podľa neho musí dobre fungovať linka obec-mesto-kraj a potom sa problémy dajú pružne zvládnuť. Podľa neho ešte nepadlo rozhodnutie o tom, akou formou budú udržiavať kontakty s obcami, či to bude v rámci mikroregiónu, alebo územných častí, ktoré majú podobné problémy. Konštatoval však jednoznačne, že problém vodovodov a odpadov v 21. storočí jednoducho musí byť vyriešený. Treba to riešiť nielen na župnej, ale aj v cesloštátnej úrovni, lebo podľa neho je to v súčasnosti veľkým zlyhaním verejnej správy, a riešenie si občania zaslúžia. /pve/