Štvrtá adventná nedeľa – slávnostné myšlienky primátora JUDr. Zoltána Hájosa

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Štvrtá adventná nedeľa – slávnostné myšlienky primátora JUDr. Zoltána Hájosa

Prijmite s láskou príhovor pána primátora, ktorý tvoril súčasť programu slávnostného zapaľovania štvrtej sviečky na adventnom venci mesta.

O niekoľko dní sú tu Vianoce. Prajeme Vám pevné zdravie, láskyplné chvíle pohody a pokoja. Šťastné a požehnané sviatky!

 

Vážené dámy a páni! Milí Dunajskostredčania!

Nadišla štvrtá nedeľa adventného obdobia roku 2021, zlatá nedeľa, kedy na adventnom venci zapaľujeme štvrtú sviečku, tú, ktorej svetlo symbolizuje lásku. Podľa tradície ju zapaľuje hlava rodiny.

Blíži sa koniec roka 2021, roka, ktorý bol plný bojov, strachu, výziev, trápenia, frustrácie a početných skúšok, pričom aj tohtoročný adventný čas je poznačený úzkosťou, ťažkosťami a  strasťami vo všetkých oblastiach života. Pri tom všetkom nám zostáva málo času a pohody na duchovnú prípravu, ktorá patrí k radostnému obdobiu osláv narodenia Ježiša Krista.

Žiaľ, ani tento rok sa samospráve mesta Dunaszerdahely vzhľadom na pandemickú situáciu nepodarilo uskutočniť vianočné trhy, na ktoré sa väčšina obyvateľov nášho mesta už veľmi tešila. Mnohí dúfali, že vďaka veľkému počtu zaočkovaných obyvateľov nášho mesta a okresu sa budú môcť stretnúť na tradičných adventných trhoch, kde si okrem nákupu remeselných výrobkov môžu pochutiť na varenom vínku či horúcom punči. Tešili sa na vystúpenie domácich umelcov a tiež milý hudobný program škôlkarov a školákov vo voňavej vianočnej atmosfére. Aj keď sa nám nepodarilo uskutočniť túto spoločenskú udalosť, oplatí sa zavítať na námestie pred mestským kultúrnym strediskom – môžete sa pokochať pohľadom na krásne, do sviatočného šatu odeté vianočné stromčeky, ktoré do vianočného gala obliekli deti materských škôl. Tieto stromy v kontajneroch budú s príchodom jari zasadené prostredníctvom mestskej spoločnosti starajúcej sa o mestskú zeleň na dvory škôlok.

V adventnom období naše srdcia trochu stíchnu, stávame sa otvorenejšími vidieť a konať dobré, ušľachtilé skutky. Vo všedné dni adventu si všímame aj veci, ktoré našej pozornosti inokedy unikajú. Ľudia sú vnímavejší, venujú viac času starostlivosti o svojich blízkych, sú ohľaduplnejší a  nápomocnejší – jednoducho preto, lebo v tomto čase monotónnosť všedných dní nahradí narastajúci pocit radostného očakávania sviatku lásky.

Vianoce sú v kresťanskom svete oslavou narodenia Ježiša Krista; v tých krajinách, kde dominujú iné vierovyznania, sú Vianoce o obdarúvaní. Podstatou Vianoc je v každom prípade láska. Oslavy božieho narodenia  sú o láske a z lásky tiež obdarúvame našich blízkych. Členovia rodiny si odovzdávajú darčeky na znak lásky, ale mnohí ľudia aj priateľov, spolupracovníkov, kolegov prekvapia drobnými darčekmi, ktorými  prejavia úctu voči tomu druhému.

Šťastní sú tí, ktorí oslavujú  Vianoce s rodinou, ale myslime v tomto čase aj na tých osamelých ľudí, ktorí nemajú možnosť tráviť sviatky v kruhu rodiny. Venujme myšlienku plnú vďaky tým, ktorí nemôžu tento sviatok byť s rodinou kvôli pracovným povinnostiam, tým, ktorí  sa starajú o chorých. Spomeňme si aj na tých, ktorí sa starajú o našu bezpečnosť, či udržiavajú naše domovy v teple.

Dovoľte mi zaželať tým, ktorí práve zápasia s chorobou, čo najskoršie uzdravenie. Všetkým nám prajem pevné zdravie a požehnané, pokojné a veselé Vianoce!