Svetový deň bez tabaku zvyšuje povedomie o vplyve životného cyklu tabaku na životné prostredie

Mestské správy

V minulosti sa veľa hovorilo o negatívnych zdravotných účinkoch fajčenia. Popri zdravotnom aspekte kampaň Svetový deň bez tabaku 2022 upozorňuje na negatívne environmentálne dopady pestovania tabaku a výroby tabakových produktov.

 

Pri príležitosti Svetového dňa sa do šírenia informácií a varovania pred nebezpečenstvom tabakových výrobkov pre naše životné prostredie zapája aj Združenie Karpatskej kotliny hnutia Zdravé mestá.

Každý rok sa na celom svete zničí približne 3,5 milióna hektárov pôdy kvôli produkcii tabaku, za obeť padlo 600 miliónov stromov. Pestovanie tabaku vo veľkej miere využíva aj zásoby vody, fosilných palív a kovov na Zemi, pričom dodávateľský reťazec aj predaj tabaku sa spoliehajú na vysoko energeticky náročné zdroje, čerpaných z prírodných rezerv. 4,5 bilióna nesprávne zlikvidovaných cigariet ročne znamená viac ako 725 000 ton toxického odpadu, z ktorého sa uvoľňujú chemikálie do ovzdušia, vody a pôdy.

Keďže sa spotrebitelia stávajú čoraz uvedomelejšími voči životnému prostrediu, vyberajú si udržateľnejšie produkty. Tabakové spoločnosti začlenili udržateľnosť do svojich stratégií sociálnej zodpovednosti, napríklad propagáciou nových produktov prívlastkom „ekologické”. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO – World Health Organization) zároveň upozorňuje na to, že týmto spôsobom sa len odvádza pozornosť verejnosti od ich škodlivých aktivít.

Združenie Karpatskej kotliny hnutia Zdravé mestá vo svojom vyhlásení vyzdvihuje cieľ kampane Svetový deň bez tabaku 2022, ktorým je dosiahnuť - s pomocou vlád a subjektov s rozhodovacou právomocou - prenos zodpovednosti za správu environmentálnych a ekonomických nákladov súvisiacich s tabakovým odpadom na výrobcov.

Na základe euro.who.int a egeszsegesvarosok.hu