Takmer 9 000 Dunajskostredčanov už vyplnilo dotazník

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Takmer 9  000 Dunajskostredčanov už vyplnilo dotazník

Od polovice februára prebieha celoštátne sčítanie obyvateľov a  domov a potrvá do konca októbra. Dotazníky občania nájdu na  stránke www.scitanie.sk a v elektronickej forme ho môžu vyplniť do konca marca.

V  uplynulých dvoch týždňoch ľudia v  celoštátnom meradle prejavili veľký záujem a  zatiaľ sa sčítania zúčastnilo až  2 milióny občanov.  Najmasovejšia účasť bola zaznamenaná v  Bratislavskom kraji, na druhom mieste sa zatiaľ nachádza Trnavská župa.

V  Dunajskej Strede podľa štatistík k dátumu 25. február už 40 percent obyvateľov mesta sa zúčastnilo sčítania, čo v  prepočte znamená, že takmer 9  000 občanov nášho mesta sa už zúčastnilo elektronického sčítania obyvateľov.

V  terajšom štádiu sčítania nezavítajú do domácností sčítací asistenti. Tí to budú robiť až po skončení elektronickej fázy sčítania, čiže od 1. apríla. Asistované sčítanie sa uplatní v  prípadoch, ak občan nemá prístup k  internetu alebo sám nie je schopný elektronicky vyplniť formulár. Táto druhá fáza sčítania potrvá do konca októbra. Dátum začatia asistovaného sčítania závisí od aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie.

 

Pre konkrétne mesto alebo obec je nesmierne dôležité, aby sa čím viac obyvateľov zúčastnilo sčítania. Obecné samosprávy totiž na základe výsledkov sčítania budú dostávať v  nasledujúcom 10 ročnom období finančné zdroje zo štátneho rozpočtu. V  dotazníku figuruje aj otázka ohľadne národnosti. Maďarské civilné združenia upozorňovali občanov maďarskej národnosti na to, aby sa prihlásili ku svojej národnej identite a  k  materinskému jazyku. (pve)