Testovanie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Testovanie

Podrobné informácie týkajúce sa verejného záujmu v Dunajskej Strede o celoštátnom testovaní: tu nájdete 16 odberných miest – toto požaduje  mesto od obyvateľov – čakajú prihlášky zdravotníkov – bude aj drive (mobilné) odberné miesto.

Samospráva určila 16 miest na testovanie, medzi inými v telocvičniach škôl. Odberné miesta sú nasledovné:

 

Odberové miesto č. 1 : ZŠ Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda – stup je cez parkovisko

Nám. SNP 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, Júliusa Lőrincza 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 

Odberové miesto č. 2 : ZŠ Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda – vstup je cez parkovisko

Smetanov háj 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, Ulica Istvána Gyurcsóa , Športová ulica, Maloblahovská ulica,

Odberové miesto č. 3 : ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda – vstup je cez parkovisko z ulice Gyulu Szabóa

Boriny 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1381, 1382, 1383, 1384, 1528,

Odberové miesto č. 11 : ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda – vstup je cez parkovisko z ulice Gyulu Szabóa

Ružový háj 1352, 1353, 1354, 1355, 1357, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 

Odberové miesto č. 17 : Stredná odborná škola stavebná, Ulica Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda – vstup je cez bránu pre autá z ulice Gyulu Szabóa

Ulica Gyulu Szabóa – časť Dunajská Streda, Športová ulica, Ulica Adyho, Školská ulica, Poľná cesta, Partizánska ulica, Ul. Sv. Juraja,  Maloblahovská ulica,     

Odberové miesto č. 14 :  Spoločenský dom Malé Blahovo, Lesná 436/11, časť mesta Malé Blahovo, 929 01 Dunajská Streda

Ulica Gyulu Szabóa – časť Malé Blahovo, Lesná ulica, Vinohradnícka ulica, Družstevná ulica, Lipová ulica, Topoľová ulica, Gombótášska ulica, Letištná ulica, Čigérska ulica, Ulica László Mécsa, Ulica Ármina Kornfelda, Ulica Sv. Alžbety, Stromová ulica, Malolesná ulica, Slepá ulica, Pekná ulica, Spojná ulica, Javorová ulica, Svetlá ulica, Čukáraboň, Hájska, Ulica Ignáca Gálffyho Ul. Lászlóa Amadea, Jókaiho ulica, Kodályova ulica, Átriová ulica, Horná ulica, Dolná ulica,

Odberové miesto č. 13 : Základná škola Á. Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova ulica 2094/2, 929 01 Dunajská Streda – vstup je z Hviezdoslavovej ulice

Ulica Mihálya Marczella, Ulica Jánosa Esterházyho, Rényská ulica, Gaštanový rad, Czibóková ulica, Hviezdoslavova ulica, Ulica Ferenca Liszta, Ulica Pála Angyala, Ulica Ferenca Vermesa, Cukrovarská ulica, Krátka ulica, Malá ulica, Ulica Lajosa Kossutha, Ulica Imre Madácha, Széchenyiho ulica, Ulica Kálmána Mikszátha, Ulica Zoltána Fábryho, Jantárova cesta, Tichá ulica, Jasná ulica, Ulica generála Svobodu Nevädzová ulica,

Odberové miesto č. 12 : Základná škola Á. Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova ulica 2094/2, 929 01 Dunajská Streda – vstup je z Hviezdoslavovej ulice

Záhradnícka ulica, Veľkoblahovská cesta, Októbrová ulica, Agátová ulica, Kvetná ulica, Bratislavská cesta,

Odberové miesto č. 4 : Obchodno – informačné centrum, Alžbetínske nám. 1203/7, 929 01 Dunajská Streda

Ádorská ulica, Štúrova ulica, Táborová ulica, Jesenského ulica, Alžbetínske námestie, Železničná ulica, Nemešsegská ulica, Kukučínova ulica Kulačská ulica, Komenského ulica Nezábudková ulica,

Odberové miesto č. 7 : Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára, Korzo Bélu Bartóka 788/1,  929 01 Dunajská Streda

Nám. Ármina Vámbéryho, Dunajská ulica, Hlavná ulica, Nám. Sv. Štefana, Ružová ulica, Sládkovičova ulica, Bacsákova ulica, Poštová ulica,  Radničné námestie 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 5612, 5863, Ulica biskupa Kondého,  Korzo Bélu Bartóka, Ovocný sad,   

Odberové miesto č. 8 : ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda – vstup je zo Železničnej ulice

Neratovické námestie 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, Zelená ulica, Žitnoostrovská ulica, Brezová ulica, Hviezdna ulica, Krížna ulica, Povodská cesta, Rákócziho ulica, Mierová ulica, Vajanského ulica, Hlboká ulica, Budovateľská ulica, Ulica Sándora Petőfiho, Ulica Jánosa Aranya, Gabčíkovská cesta, Ulica Bálinta Balassiho

Odberové miesto č. 9 : ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda – vstup je zo Železničnej ulice

Bihariho ulica, Drevárska ulica, Nová osada, Kúpeľná ulica, Podzáhradná ulica, Rekreačný rad, Malotejedská ulica, Orechová ulica, Priemyselná ulica, Narcisová ulica, Kračanská cesta, Viedenská cesta, Cesta svätého Krištofa, Levanduľová ulica, Púpavova ulica, Fialková ulica, Kaplnská ulica, Ulica Kapuhegyská

Odberové miesto č. 10 : Kultúrny dom – Mliečany

Mestská časť Mliečany - sobota

Odberové miesto č. 10 : Komunitné centrum, Kračanská cesta 1250/32, 929 01 Dunajská Streda

Pre marginalizovanú rómsku komunitu  - nedeľa

Odberové miesto č. 5 : Stredná odborná škola rozvoja vidieka, Námestie sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda – vstup je z ulice M. R. Štefánika

Ulica M.R.Štefánika, Trhovisko, Malodvornícka cesta, Múzejná ulica, Ulica Lászlóa Telekiho Štvrť svätého Jána, Galantská cesta, Rybný trh 330, 331, 333, 334, 335, 336, Mlynská ulica 306, 307, 308, 309, Jilemnického ulica 203, 204, 205, 233, 234, 337, 338, Ulica Lajosa Kassáka, Ulica Istvána Dobóa, Ulica Hermana Steinera, Bažantia, Cesta siedmich vojvodcov, Ulica vojvodcu Árpáda, Námestie Jána Kálvina, Sentianská ulica, Berehovská ulica

Odberové miesto č. 15 : Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda – vstup je cez parkovisko z Jilemnického ulice

Ulica Attilu Józsefa, Námestie priateľstva 2201, 2164, 2166, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 5090, Nová Ves 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2441, 2217, 2218, 2219, 5555, 5995, 6834, 7046, 7242,7243,7357, Ulica kráľa Žigmunda, Ulica Zsigmonda Móricza, Cesta aradských mučeníkov, Ulica kráľa Mateja, Ulica bohatierská, Ulica svätého Ladislava, Ulica Károlya Szladitsa, Ulica Györgya Tölgyessyho, Ulica Károlya Róberta, Cesta svätého pápeža Jána Pavla II., Ulica Benedeka Csaplára, Na pažiti, Ľanárska ulica, Rad Pókatelek, Csermelyova ulica,

Odberné miesto č. 18 : Parkovisko pred termálnym kúpaliskom, Gabčikovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda

Drive through COVID test – testovanie z áut

 

Na testovanie môžeme ísť iba na určené miesto?

Nie. Je treba vedieť, že uvedenie ulice a jej zaradenie k odbernému miesto je iba odporúčaním – každý sa môže dať otestovať na ktoromkoľvek odbernom mieste na území mesta (alebo okresu).

Aj to je zrejmé, že uvedené zaradenie je úplne odlišné od volebných okrskov. Pri jeho tvorbe najväčšia pozornosť bola venovaná počtu obyvateľov v danom priestore, očakávanú záťaž a iné okolnosti.

 

Testuje sa iba dva dni, predĺžil sa čas!

Oproti skôr avizovaným termínom vláda určila na testovanie iba dva dni: 31. október a 1. november, čiže sobotu a nedeľu. Odberné miesta sa ale otvoria už ráno o siedmej, a obyvateľov budú očakávať až do 22. hodiny.

Medzi 12. a 13 hodinou sa však neoplatí tam ísť – bude prestávka na obed a odpočinok, resp. dezinfekciu miestností, aby potom mohli pokračovať v práci.

Na stránke dunaszerdahelyi.sk a jej Facebookovej stránke budú priebežné informácie

Podľa primátora Zoltána Hájosa „v istých časových intervaloch budú určite miesta, kde sa vytvorí dlhý rad, a inde bude práve menej ľudí. Preto by som chcel upriamiť pozornosť obyvateľov, že na horeuvedených stránkach budú môcť sledovať aktuálne informácie. Slovom, budeme sa snažiť promptne informovať, aká je situácia na jednotlivých odberných  miestach, takže budete vidieť, kam sa oplatí prejsť, kde netreba dlho čakať.“

 

Bude aj drive (mobilné) odberné miesto

Bude aj jedno plus odberné miesto, na veľkom parkovisku Thermalparku. Tam bude možnosť tzv. drive testovania. Slovom, bude možnosť dať sa otestovať bez toho, aby ste vystúpili z auta. Jednoznačne bude prospešné sledovať stránku dunajskostredského Facebooku a tak sa informovať o aktuálnej situácii. 

 

O čo žiadajú obyvateľov

V prvom  rade žiadame obyvateľov, ak je čo len jedna možnosť, aby sa testovania zúčastnili. Upozorňujeme obyvateľov, aby sa pohodlne a teplo obliekli, pripravili sa na možné čakanie.

Keďže mnohé odberné miesta budú v telocvičniach, prosíme občanov, aby si obuli topánky s mäkkou podrážkou, aby sa podlaha nepoškodila ihličkovými opätkami či tvrdými podrážkami.

Niektorí zamestnávatelia žiadajú, resp. očakávajú od svojich zamestnancov, že pôjdu na testovanie. Tak je to aj so samosprávou v Dunajskej Strede, aj my sme za to, aby učitelia, vychovávatelia z mestských materských a základných škôl sa zúčastnili testovania. 

Očakávame od nich, že negatívnym výsledkom preukážu, že nie sú nakazení, je pre nás totiž mimoriadne dôležité, aby tam chodiace deti a žiaci neboli vystavení nebezpečenstvu.

Ten, kto bude mať test negatívny, môže ďalej pracovať, v prípade pozitívneho testu už musí postupovať podľa nariadení úradu verejného zdravotníctva. Kto sa testovania nezúčastní, môže po ďalší termín testovania čerpať neplatenú dovolenku.

 

Prosíme zdravotníkov, aby sa prihlásili!

Chceli by sme sa výzvou obrátiť na pracovníkov v zdravotníctve. Je treba vedieť, že samospráva nemá bezprostredné spojenie s webovou stránkou korona.gov.sk. 

V každom prípade viacero častí organizácie testovania naložili na plecia samospráv, tak napr. samospráva zabezpečuje administráciu dobrovoľníkmi a vlastnými spolupracovníkmi. Pritom ale o zdravotníkoch, teda o zdravotníckom personále vykonávajúcom testovanie, nemáme informácie. 

Chceli by sme však na všetkých 16 odberných  miest zaradiť dostatočné množstvo zdravotného personálu, aj preto prosíme zdravotníckych pracovníkov v Dunajskej Strede, aby sa prihlásili MENOM A TELEFÓNNYM ČÍSLOM na e-mailovej adrese prednosta [at] dunstreda [dot] eu, kedy by  mohli (teraz v sobotu alebo v nedeľu)  prijať zaradenie, zapojiť sa do tohto úkonu,

Chceli by sme sa vyhnúť tomu, aby sa ani náhodou nestalo, že by nebol k dispozícii dostatočný počet zdravotníkov. Je dôležité, aby testovanie obyvateľov bolo bezproblémové. Lebo darmo tam bude administratívny či logistický personál, keď nebude dostatok zdravotníkov.

Radi by sme s nimi nadviazali spojenie, dohodli sa na zaradení, resp. na mieste, kde budú pracovať. Je to z hľadiska organizácie veľmi dôležité.

(nagy)