Tohoročné mestské ocenenia sa odovzdajú túto sobotu, opäť v rámci Dní Svätého Juraja

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Tohoročné mestské ocenenia sa odovzdajú túto sobotu, opäť v rámci Dní Svätého Juraja

Mestská samospráva v Dunajskej Strede založila tradíciu odovzdávania mestských ocenení v roku 2010. Vtedy boli mestské vyznamenania slávnostne odovzdané 20. augusta v rámci Dňa kráľa Svätého Štefana. Tento slávnostný akt sa od roku 2015 konal v rámci Dní Svätého Juraja. Avšak v minulých rokoch zaúradovalo ochorenie koronavírusu a slávnostný galavečer sa opäť presunul na letný termín. Dobrou správou je, že sa slávnostné podujatie  opäť uskutoční v rámci Dní Svätého Juraja už túto sobotu o 18.00 v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára.

Obyvatelia Dunajskej Stredy a právnické osoby  mohli do konca januára podávať návrhy na udelenie ocenení tým osobnostiam a kolektívom, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a šírenie jeho dobrého mena. O udelení ocenení po vyhodnotení návrhov rozhodlo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom marcovom zasadnutí.  

Padlo rozhodnutie o tom, že v tomto roku bude opäť odovzdané ocenenie Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda. Prevezme si ho rodák mesta Gyula Hodossy, ktorý je známou postavou spoločenského a kultúrneho života mesta. Nedávno prevzal v Budapešti literárne ocenenie Attilu Józsefa, v roku 2018 aj ocenenie primátora Dunajskej Stredy. Je známy ako organizátor literárneho života, básnik, prozaik a vydavateľ. Za básnickú tvorbu dostal aj Cenu Madácha, ďalej aj Cenu za otvorenú Európu. Je zakladateľom nadácie Katedra, predsedom Občianskeho združenia Vámbéryho a riaditeľom vydavateľstva Lilium Aurum. V roku 2021 bol ocenený aj vyznamenaním Čestného civilného rádu na Slovensku.

Ocenenie Pro Urbe v tomto roku udelili trom osobnostiam, v dvoch prípadoch ide a postumus vyznamenanie. V oblasti spoločenského života ocenili in memoriam rodáka mesta, katolického farára ThDr. Jánosa Karaffu PhD., ktorý nás opustil v minulom roku, podobne, ako Mgr. Štefan Takács. Bol známy ako tréner, ktorý najdlhšiu dobu trénoval futbalový dorast klubu DAC. Tretím laureátom tejto ceny je bývalý riaditeľ Okresného osvetového centra a iniciátor Podunajskej jari Karol Héger. Bol ocenený za svoju záslužnú činnosť v oblasti kultúry.

Cenu Pedagóg roka  nahradí mestské ocenenie Pro Educatione, ktoré si v tomto roku prevezme učiteľka Materskej školy Eleka Benedeka Terézia Knapp.

Ocenenia budú mať odteraz nový vzhľad: navrhol ich sochár a laureát ocenenia Munkácsyho György Lipcsey, ktorý bol v minulosti ocenený aj mestským vyznamenaním Pro Urbe.

Slávnostný galavečer bude mať na programe aj slávnostné odovzdávanie ocenení primátora mesta Zoltána Hájosa. Totožnosť vyznamenaných osobností bude odhalené až na konci galaprogramu. (pve)

 

Cookies