Tradičné stretnutie seniorov nad 75 rokov sa uskutoční 3. decembra

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Tradičné stretnutie seniorov nad 75 rokov sa uskutoční 3. decembra

Mestský úrad v Dunajskej Strede aj tento rok usporiada tradičné stretnutie seniorov mesta nad 75 rokov. Slávnostná udalosť sa koná 3. decembra 2019 o 13-tej hodine v divadelnej sále MsKS Benedeka Csaplára, kde prítomných pozdravia kultúrnym programom.

Po kultúrnom programe seniori prevezmú darček mestskej samosprávy. Organizátori žiadajú účastníkov, aby sa pred prevzatím darčeka pracovníkom MsÚ preukázali očíslovanou pozvánkou.

Pozvaní, ktorí sa stretnutia nemôžu osobne zúčastniť, darček môžu prevziať v dňoch od 4. decembra do 19. decembra v kancelárii prvého kontaktu MsÚ od pracovníka odboru sociálnych vecí. Darček môže vyzdvihnúť aj rodinný príslušník s občianskym preukazom a očíslovanou pozvánkou.