Udelili mestské ocenenia na rok 2019

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
 Udelili mestské ocenenia na rok 2019

V Dunajskej Strede aj v tomto roku budú odovzdané mestské ocenenia za rok 2019, v poradí už po desiatykrát od roku 2010. Mestské zastupiteľstvo Dunajskej Stredy o návrhoch na mestské ocenenia za rok 2019 rozhodlo na zasadnutí 19. februára. Tohoročné mestské vyznamenania budú slávnostne odovzdané 27. apríla v  rámci programu Dní Svätého Juraja.

Od roku 2010 už po piatykrát bude odovzdané ocenenie Čestné občianstvo Mesta Dunajská Streda. Prevezme ho za[EP1]  zásluhy v oblasti spoločenského života Terézia Strédl. Laureátka mestského ocenenia pôsobí ako vedúca katedry   na komárňanskej Univerzite Jánosa Selyeho. Narodila sa v Bratislave, školu absolvovala v Dunajskej Strede, je absolventkou Univerzity Comeniusa, diplom získala v roku 1975 na Pedagogickej fakulte. T. Strédl je známa špecialistka odboru poradenskej   psychológie.

Cena Mesta Dunajská Streda PRO URBE za rok 2019 bola udelená trom osobnostiam.

Ocenenie za zásluhy v oblasti spoločenského života prevezme György Kanovits. Až do roku 2018 bol dlhoročným poslancom mestského zastupiteľstva. Verejnosť ho pozná aj ako novinára a redaktora. V súčasnosti pracuje ako redaktor Dunajskostredskej mestskej televízie.Toto ocenenie prevezme aj vedúci dunajskostredského šachového klubu Juraj Petényi za mimoriadne  zásluhy v oblasti športu. Tretím oceneným v tejto kategórii je rodák nášho mesta András Antal /1900/ , bývalý kronikár mesta Dunaszerdahely, ktorému mestské ocenenie bolo udelené in memoriam.

 

Rozhodnutie o dvoch ďaľších mestských oceneniach, o Cene primátora Mesta Dunajská Streda a o Pamätnom liste primátora Mesta Dunajská Streda je v kompetencii primátora mesta Zoltána Hájosa. (pve)