Úložiská pre bicyklov sú už v prevádzke

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Úložiská pre bicyklov sú už v prevádzke

Mestská samospráva v Dunajskej Strede urobila ďalší krok pre popularizáciu bicyklovania a zmiernenie dopravnej situácie : v týchto dňoch boli uvedené do prevádzky cyklistické mobiliare na dvoch bodoch mesta.

Uzavreté úložisko pre bicyklov bolo umiestnené nielen v centre mesta oproti budove radnice, ale aj na konci Jesenského ulice v blízkosti autobusového nádražia pri tamojšom parku. Vďaka tejto polohe môžu bezpečne uložiť svoje bicykle aj občania, ktorí cestujú autobusom alebo vlakom. Cyklistické mobiliare sa otvárajú čipom a majú rozmery 5 x 5 metrov. Sú vybavené kamerou a  slnečným kolektorom.  V rámci projektu „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede” bolo umiestnených aj 60 stojanov na bicykle.

Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí jednohlasne rozhodlo o tom, že prevádzkovanie dvoch cyklistických mobiliarov (úložísk pre cyklistov) zveria mestskej  obchodnej spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o..

Magnetický kľúč k cykloboxu sa dá vybaviť v Municipal Real Estate s.r.o, ktorá sídli na Alžbetínskom námestí v budove Obchodného a informačného centra /bývalý Perfects/.

 Cyklobox sa prenecháva do užívania fyzickým osobám bezodplatne najviac na 12 mesiacov na základe písomnej zmluvy, podmienkou však je, že užívateľom cykloboxu môže byť fyzická osoba staršia ako 15 rokov. Záloha (kaucia) za zapožičanie magnetického kľúča k cykloboxu je 10 EUR na 12 mesiacov. Táto záloha sa vracia pri vrátení magnetického kľúča. /pve/