UPOZORNENIE !

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
UPOZORNENIE !

UPOZORNENIE: vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!

Mestský úrad v Dunajskej Strede u p o z o r ň u j e obyvateľov mesta, že odo dňa čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na celé územie okresu Dunajská Streda, obzvlášť na lesných pozemkoch s okamžitou platnosťou / §21 písm.n) zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods.1 písm.a) vyhlášky MVSR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov/.

Od uvedeného termínu  je zakázané spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve. Suché počasie s nedostatkom zrážok zvyšuje vznik požiarov na suchých trávnatých porastoch a lesných pozemkoch, ktoré môžu spôsobiť veľké materiálne škody, ako i ohroziť zdravie a život ľudí.

Toto vyhlásenie je platné až do odvolania a o jeho zrušení Mestský úrad v Dunajskej Strede bude informovať obyvateľov mesta.

JUDr.Hájos Zoltán
primátor mesta

Dátum a čas: 
sobota, 6 júl, 2013 (Celý deň)