Uskutočnila sa kompletná rekonštrukcia domu smútku v cintoríne na Malodvorníckej ceste

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Uskutočnila sa kompletná rekonštrukcia domu smútku v cintoríne na Malodvorníckej ceste

Uskutočnila sa kompletná rekonštrukcia domu smútku v cintoríne na Malodvorníckej ceste

Renovácia domu smútku sa začala na začiatku leta podľa projektu architekta Pavla Holíka, ktorý mestská samospráva vybrala vo verejnej súťaži. Hlavným aspektom modernizácie bola požiadavka, aby dom smútku zodpovedal požiadavkám 21. storočia a poskytol estetické a dôstojné priestory podľa funkcie. Pri rekonštrukcii budova dostala nový vonkajší obklad, vymenili výplne otvorov, zabudovali nové technické vybavenie, ďalej obnovili zariadenie interiéru. Vďaka modernizácii sa rozšírili vnútorné priestory a zvýšila sa kapacita budovy.

Pri odovzdaní modernizovaného domu smútku primátor Zoltán Hájos povedal, že samospráva mesta považovala rekonštrukciu budovy a zariadenia za jednu zo svojich najdôležitejších úloh. Rekonštrukcia stála 462 tisíc eur, nové zariadenie objektu vyše 30 tisíc eur. Modernizovaný a rozšírený dom smútku cintorína na Malodvorníckej ceste vysvätili štyria cirkevní predstavitelia Dunajskej Stredy. Počas Sviatky všetkých svätých a Pamiatky na zosnulých si budovu môžu pozrieť aj návštevníci cintorína.