Ustanovujúce zasadnutie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Ustanovujúce zasadnutie

Primátor a nové mestské zastupiteľstvo zložili sľub

 

25. novembra sa uskutočnilo slávnostné ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede. Výsledky volieb primátora a poslancov zastupiteľstva zo dňa 15. novembra 2014 oznámila predsedníčka mestskej volebnej komisie Iveta Lánczosová. Potom znovuzvolený primátor Zoltán Hájos a zvolení poslanci zložili sľub. Do MsZ sa z kandidátky SMK dostalo 16 poslancov, z kandidátky Most-Híd 4 poslanci, ďalší piati poslanci sú nezávislí. Po zložení sľubu znovuzovolený primátor Zoltán Hájos predniesol slávnostný príhovor. Na slávnostnom zasadnutí poslanci zriadili 6-člennú mestskú radu a zvolili jej členov, ďalej zriadili 9 komisií zastupiteľstva a zvolili ich predsedov, podpredsedov a členov. Na čelo 6 komisií zvolili nominantov SMK, dve komisie budú viesť nezávislí poslanci, jednu komisiu nominant Most-Híd. Ďalej primátor odovzdal poverenie dvom zástupcom primátora. Prvým zástupcom primátora sa stal Zoltán Horváth, ktorý funkciu bude vykonávať ako neuvoľnený. Druhým zástupcom primátora bude László A. Szabó, pre výkon funkcie dlhodobo uvoľnený.           

 

Mestská rada: Ladislav Garay (SMK-MKP),  Zoltán Horváth (SMK-MKP), László A.Szabó (SMK-MKP), Attila Karaffa (SMK-MKP), Gabriel Csicsai (Most-Híd), Marián Ravasz (nezávislý)

 

Komisia MsZ na riešenie mandátov a nezlučiteľnosť funkcií

Predseda: Alexander Dakó (nezávislý)

Podpredseda: Ákos Horony (SMK-MKP)

Členovia: Kinga Horváth (Most-Híd), Szabolcs Hodosy (SMK-MKP), Ivan Nagy (SMK-MKP), György Bugár (SMK-MKP)

 

Komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť

Predseda: Szabolcs Hodosy (SMK-MKP)

Podpredseda: Alexander Dakó (nezávislý)

Členovia: Zoltán Horváth (SMK-MKP), László A.Szabó (SMK-MKP), Roland Hakszer (SMK-MKP), František Vangel (Most-Híd)

 

Komisia MsZ pre rozvoj mesta a dopravu

Predseda: Zoltán Molnár (SMK-MKP)

Podpredseda: Marián Ravasz (nezávislý)

Členovia: Gabriel Csicsai (Most-Híd), Ladislav Garay (SMK-MKP), Ákos Horony (SMK-MKP), Juraj Kanovits (SMK-MKP)

 

Komisia MsZ pre investície, európske fondy a cestovný ruch

Predseda: Tamás Domonkos (SMK-MKP)

Podpredseda: Zoltán Molnár (SMK-MKP)

Členovia: Gabriel Csicsai (Most-Híd), Pavol Sebök (nezávislý), Ákos Horony (SMK-MKP), Andrea Herceg (SMK-MKP)

 

Komisia MsZ pre školstvo a mládež

Predseda: Kinga Horváth (Most-Híd)

Podpredseda: Andrea Herceg (SMK-MKP)

Členovia: György Bugár (SMK-MKP), Tünde Brunczviková (SMK-MKP), Ladislav Gútay (SMK-MKP), Ágota Antal (nezávislá)

 

Komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy

Predseda: Attila Karaffa (SMK-MKP)

Podpredseda: Ivan Nagy (SMK-MKP)

Členovia: Gabriella Jerábik (Most-Híd), Ágota Antal (nezávislá), Ladislav Gútay (SMK-MKP), Juraj Kanovits (SMK-MKP)

 

Komisia MsZ pre šport a telesnú kultúru

Predseda: Roland Hakszer (SMK-MKP)

Podpredseda: Tünde Brunczviková (SMK-MKP)

Členovia: František Vangel (MOST),  Ladislav Bachman (nezávislý), Juraj Kanovits (SMK-MKP), Attila Karaffa (SMK-MKP)

 

Komisia MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť

Predseda: Juraj Puha (SMK-MKP)

Podpredseda: Gabriella Jerábik (Most-Híd)

Členovia: Pavol Sebök (nezávislý), György Bugár (SMK-MKP),  Tamás Domonkos (SMK-MKP), Zoltán Horváth (SMK-MKP)

 

Komisia MsZ pre ochranu životného prostredia a verejný poriadok

Predseda: Ladislav Bachman (nezávislý)

Podpredseda: Ladislav Garay (SMK-MKP)

Členovia: Gabriel Csicsai (Most-Híd), Roland Hakszer (SMK-MKP), Attila Karaffa (SMK-MKP), Zoltán Molnár (SMK-MKP)