Ustanovujúce zasadnutie mestskej samosprávy

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Ustanovujúce zasadnutie mestskej samosprávy

Dunajská Streda má pred sebou dobré štyri roky, ak budeme schopní odložiť naše nezhody. Povedal to na slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí novej mestskej samosprávy po zložení dvojjazyčného sľubu štvornásobný primátor mesta Zoltán Hájos. V pracovnej časti rokovania oznámil svoje rozhodnutie o tom, že za svojho prvého zástupcu vymenuje László Szabóa a za druhého viceprimátora Attilu Karaffu. Hlasovaním poslanci rozhodli aj o novom zložení Mestskej rady, ktoré bude nasledovné: László Szabó, Attila Karaffa, Ladislav Garay, Ákos Horony za SMK, ďalej nezávislí Alexander Dakó a Roland Hakszer. Primátor vo svojom slávnostnom príhovore prízvukoval, že počíta aj s prácou tých poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí boli na inej kandidátke, čiže ráta s každým mestským poslancom. Samosprávu čaká veľa práce a mnoho výziev, tie sa dajú zvládnuť úspešne len v tom prípade, ak sa všetci povznesú nad šarvátky a budú konať spoločne pre blaho nášho milovaného mesta, uviedol primátor. Podľa neho bude potrebné reagovať aj na nové výzvy, ktoré život prinesie so sebou, ale aj na požiadavky občanov mesta. Náš volebný program síce ponúka modernizáciu a rozvoj mesta, ale sme pripravení realizovať nielen tie ciele, ktoré sú obsiahnuté v našom programe, dodal Z. Hájos. Ďalej hovoril aj o tom, že počíta s tým, že priloží ruku k dielu aj každí človek, ktorý prichádza s dobrým úmyslom, ďalej je otvorený pre spoluprácu s dobrovoľníkmi a civilnými organizáciami. Platí to aj pre miestnych podnikateľov, ktorí so svojimi investíciami a účasťou na realizácii mestských projektov vo významnej miere môžu prispieť k formovaniu modernej tváre Dunajskej Stredy. Primátor Zoltán Hájos aj ako župný poslanec verí, že spolupráca s Trnavským samosprávnym krajom bude pokračovať aj v nastávajúcom štvorročnom období. „Mojim želaním je, aby Dunajská Streda, ako centrum Žitného ostrova aj naďalej zostala mestom tolerancie, kde na svojej rodnej zemi sa cítia doma Maďari, Slováci, Rómovia a občania iných národností, bez ohľadu na ich náboženstvo. Turisti a hostia, ktorí sa k nám zavítajú, aby odchádzali z nášho mesta s nezabudnuteľnými zážitkami“- uviedol primátor vo svojom slávnostnom príhovore. Poslanecký klub SMK bude 14- členný, klub nezávislých bude tvoriť 5 poslancov a ďaľšia skupina nezávislých bude 2 členná Aj poslanci 21 – členného mestského zastupiteľstva zložili predpísaný sľub dvojjazyčne. Bolo prítomných iba 20, nezávislá poslankyňa Ágota Antal zloží sľub v neskoršom termíne. V mene všetkých text sľubu prečítal Ladislav Gútay. Dvojtretinovú väčšinu zastupiteľstva tvoria poslanci z kandidátky SMK, je ich trinásť /v zátvorke počet získaných hlasov/: Juraj Puha /1 285/, Szabolcs Hodosy /913/, Attila Karaffa /907/, Ákos Horony /901/, Ladislav Garay /868/, László Szabó /848/, György Bugár /699/, Ladislav Gútay /671/, Iván Nagy /697/, Sándor Dohorák /581/ Tünde Brunczvik /552/, Krisztián Nagy /460/, Klára Šándorová /382/. K frakcii SMK sa pridal aj nezávislý poslanec Károly Földes /760/, teda poslanecký klub Strany maďarskej komunity bude 14-členný. V zastupiteľstve bude fungovať aj 5-členný klub nezávislých, ku ktorým sa pridá po zložení sľubu aj Ágota Antal /1 019/, ďalej bude v ňom pôsobiť Zoltán Horváth /963/, Alexander Dakó /625/, Andrea Herceg /489/ a Ladislav Bachmann /446/. Okrem nich budú v zastupiteľstve aj dvaja ďalší nezávislí, Rita Őri /718/ a Roland Hakszer /704/. Predstavitelia Trnavskej župy tiež zablahoželali Na ustanovujúce zasadnutie okrem prestaviteľov mestských inštitúcií a okresných úradov boli pozvaní aj predstavitelia Trnavského samosprávneho kraja: predseda župy Jozef Viskupič a vicežupan József Berényi, ďalej župný poslanec a predseda SMK József Menyhárt. Vo svojom príhovore J. Viskupič zablahoželal Zoltánovi Hájosovi za obhájenie svojho mandátu. Predseda župy vyjadril presvedčenie, že spolupráca medzi mestom a župou bude aj naďalej vzájomne prospešná. Pripomenul, že tesne pred komunálnymi voľbami sa konalo v Dunajskej Strede zasadnutie župného zastupiteľstva a teraz v krátkom čase je tu na radnci už po druhýkrát. J. Berényi takisto zdôrazňoval potrebu pokračovania úzkej spolupráce. Veď župa prevádzkuje v meste viaceré inštitúcie v jej pôsobnosti, patria k nim gymnázia, stredné školy, múzeum, osvetové stredisko, župné detašované pracovisko pre údržbu ciest a SAD má tu sídlo. Vicežupan zaželal diskusie vedené v konštruktívnom duchu, namiesto hádok, lebo ľudí zaujímajú výsledky. V mene cirkví pôsobiacich v meste gratulovali primátorovi a zvoleným poslancom rímskokatolický farár Mons. Ladislav Szakál a farár reformovanej cirkvi Zsolt Görözdi. Posledne menovaný rečník vo svojom príhovore poznamenal, že znovuzvolením primátora voliči potvrdili výsledky doterajšej práce. Zároveň vyjadril presvedčenie, že v živote mesta Dunajská Streda sa začína nová nádejná etapa. /pve/